Jednorazowy dodatek po równo czy nie? Podziału dokona kierownik jednostki

Przyszłoroczne podwyżki w sferze finansów publicznych na poziomie przekraczającym 12 proc. zostały zapowiedziane przez szefa rządu, jednak – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Mateusza Morawieckiego – do budżetówki dodatkowe środki trafią jeszcze w tym roku. Mowa o jednorazowym dodatku motywacyjnym, który na kontach – także funkcjonariuszy służb mundurowych – ma pojawić się do końca września. Pytanie, jak zostanie on podzielony?

O jednorazowym dodatku, jaki jest efektem porozumienia podpisanego między rządem a Solidarnością wiadomo relatywnie niewiele. MSWiA – w odpowiedzi na pytania redakcji – wyjaśnia, że “jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny zostanie wypłacony z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego”, który wynosił będzie 3,2 proc. kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 uposażeń. Resort nie odpowiedział jednak na pytanie dotyczące tego, jak przełoży się to na konkretne liczby i jaką kwotę otrzyma każdy funkcjonariusz pełniący służbę w formacjach podległych MSWiA. Ministerstwo nie odniosło się też do pytania o to czy każdy z mundurowych otrzyma dodatek w takiej samej wysokości, o co wnioskowali m.in. związkowcy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w pismach skierowanych do właściwych ministrów .

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował za to, że “podziału funduszu (motywacyjnego – przyp. red.) na poszczególnych funkcjonariuszy dokonuje kierownik jednostki i przedstawia do opinii organizacjom związkowym”.

Przypomnijmy, wcześniej pojawiające się informacje mówiły o tym, że dodatek w równej kwocie – wynoszącej około 1125 złotych – przysługiwać będzie każdemu funkcjonariuszowi.

Czytaj więce, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *