Mundurowi będą mogli przenieść się do Straży Marszałkowskiej z zachowaniem stopnia

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie równorzędności stopni wojskowych i funkcjonariuszy służb mundurowych ze stopniami Straży Marszałkowskiej. Dzięki nowym przepisom mundurowi będą mogli migrować do Straży Marszałkowskiej z uwzględnieniem uzyskanych wcześniej stopni wojskowych lub służbowych.

W rozporządzeniu określono równorzędność stopni wojskowych, policyjnych. Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej ze stopniami Straży Marszałkowskiej, uwzględniając adekwatność stopni w poszczególnych służbach do stopni Straży Marszałkowskiej.

Projektowane rozwiązanie umożliwi przyjmowanie do Straży Marszałkowskiej osób, które pełniły służbę wojskową lub służbę w innych formacjach mundurowych, z uwzględnieniem uzyskanych przez nie podczas tej służby stopni wojskowych lub służbowych.

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że nowe regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt:

RD493_projekt

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/16602,migracja-do-strazy-marszalkowskiej/?fbclid=IwAR3VsVD7mqH1o613m0SkV5j_6mYFAYQch8QVs6v1xbV8kSEpPOVfp2fKmqQ

Foto – źródło: Wikipedia. Straż Marszałkowska. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *