Najlepiej zarabia się w ministerstwach. Do najsłabiej zarabiających należą m.in. strażacy i policjanci.

Najlepiej zarabia się w ministerstwach. Do najsłabiej zarabiających należą m.in. zatrudnieni w komendach państwowej straży pożarnej lub policji – pisze Artur Radwan w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: „Pensje budżetówki: Gdzie zarabia się najlepiej, a gdzie najgorzej?”

(…) O płacach budżetówki wciąż głośno. Po falach protestów, które przetaczały się od jesieni ubiegłego roku, udało się wywalczyć podwyżki formacjom mundurowym. Więcej mają też zarobić nauczyciele…Podobnie urzędnicy. Chcą wyższych płac, mimo że opublikowana 1 lutego ustawa budżetowa po raz pierwszy od 10 lat odmroziła o 2,3 proc. kwotę bazową dla wynagrodzeń w administracji rządowej. Co prawda na razie ich protest ogranicza się do noszenia żółtych kamizelek. Ale zastanawiają się nad jego eskalacją – zapowiadają strajk włoski i zwolnienia lekarskie. Podnoszą, że na podwyżce kwoty bazowej najwięcej zyskają dyrektorzy, a dla nisko uposażonego urzędnika to raptem kilkadziesiąt złotych więcej… I tłumaczą, że cały system wynagradzania urzędników publicznych jest niespójny, wręcz nielogiczny, a eksperci to potwierdzają (…)

(…) Najlepiej zarabia się w ministerstwach, już o ponad połowę mniej w urzędach wojewódzkich. Najsłabiej w jednostkach podległych administracji rządowej, które znajdują się w terenie. Do najsłabiej zarabiających należą m.in. zatrudnieni w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej czy też w komendach państwowej straży pożarnej lub policji (…).

Fot. (jp) Manifa 2010′

To tylko omówienie artykułu, cały tekst pod podanym linkiem poniżej.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1396271,wynagrodzenia-w-budzetowce-zarobki-urzednikow.html

 

Policjanci chcą zmian w dyżurach domowych. Twierdzą, że to też czas pracy!

Policyjni związkowcy domagają się pilnego włączenia do polskiego systemu prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r. (sygn. akt C – 518/15). Uznano w nim, że okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy w ciągu ośmiu minut – należy uznać za czas pracy. Bo właśnie ów obowiązek pilnego dotarcia do miejsca służby znacząco ogranicza możliwość skupienia się podwładnego na innych sprawach. Wyrok dotyczył strażaka z Belgii, który domagał się wypłaty odszkodowania za niewypłacone mu wynagrodzenie za lata służby. Chodziło dokładnie o czas dyżuru domowego pod telefonem, a sędziowie stanęli po stronie skarżącego.

Dlaczego ten wyrok jest ważny? Otóż polscy policyjni związkowcy alarmują, że przełożeni łamią przepisy dotyczące służby. Funkcjonariusz – zgodnie z przepisami – może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu. W praktyce niektórzy z nich mają ich nawet 6. Przykłady? – W ubiegłym roku społeczny inspektor służby skontrolował grafiki jednego z komisariatów w Poznaniu. I stwierdził ewidentne naruszenie przepisów dotyczących właśnie dyżurów domowych – mówi DGP Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. – Po tej kontroli wydał zalecenia, zobaczymy, co wykażą kolejne kontrole – dodaje.

Dalej…

MSWiA ma plan, jak zatrzymać funkcjonariuszy. Będą sowite dodatki dla najbardziej doświadczonych!

Porozumienie zawarte w listopadzie ub.r. pomiędzy szefem MSWiA a związkami zawodowymi reprezentującymi mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji może w przyszłości spowodować, że doświadczeni funkcjonariusze będą chcieli pozostać w służbie możliwie najdłużej. Jak bowiem wynika z treści porozumienia, funkcjonariusze, którzy nie odejdą na emeryturę, będą mogli liczyć na specjalny dodatek. Nieoficjalnie mówi się, że ma on wynosić 50 proc. wysokości wypracowanej i przysługującej funkcjonariuszowi emerytury.

MSWiA na razie nie zdradza konkretów, ale nieoficjalnie mówi się, że dodatki dla funkcjonariuszy, którzy nabędą prawo do emerytury, mogą wynieść nawet 50 proc. wysokości wypracowanego i przysługującego świadczenia.

„Minister przygotuje rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie” – czytamy w Porozumieniu zawartym w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych podległych resortowi MSWiA.

Dodatkowym warunkiem jaki będzie musiał spełnić funkcjonariusz ubiegający się o dodatek ma być uzyskanie przez niego pozytywnej opinii służbowej.

Wiecej, źródło: https://ochrona24.info/12194,jak-zatrzymac-funkcjonariuszy/?fbclid=IwAR3RGSEwXAdq5YtV2PemjCkegbOzTq2UiLSv9BI0YMhvoX9QyIKirOUhem0

Foto: A. Ostrowski

Służby mundurowe podległe MSWiA otrzymają obiecane podwyżki. Premier podpisał rozporządzenie.

Służby mundurowe podległe MSWiA otrzymają wywalczone podwyżki. Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia.

Projekt rozporządzenia określającego przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, w Dzienniku Ustaw opublikowano 31 stycznia. Zamieściliśmy ten projekt naszej stronie.

Po zakończeniu procesu konsultacji, 28 stycznia 2019′ zostały podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 31 stycznia.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które zakończyło protest służb podległych MSWiA, podwyżki powinny wynieść średnio 655 złotych brutto na każdy etat. MSWiA zdecydowało się na przygotowanie rozporządzeń, które zmieniają wielokrotność kwoty bazowej (ta nie zmienia się od 2009 roku i wynosi 1523,29 zł), stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Mnożniki określające stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy wzrosną o 0,43.

Najmniejszy mnożnik, tak jak dotychczas, otrzymają strażacy. Wielokrotność kwoty bazowej w PSP wzrosła do poziomu 3,65, dzięki czemu przeciętne miesięczne uposażenie w PSP wynosi teraz 5 560 złotych brutto. Mnożnik na poziomie 3,71 będą dostali strażnicy graniczni i policjanci, co da przeciętne miesięczne uposażenie w wysokości 5 651 złotych. Najwyższy, bo wynoszący aż 4,42 mnożnik, występuje w Służbie Ochrony Państwa. Po styczniowych podwyżkach, przeciętne uposażenie SOP-owca będzie wynosiło 6 733 złote.

Większe mnożniki przełożą się na zwiększenie wynagrodzeń o 520 złotych brutto. Ponadto, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych, „wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 84 zł”. Brakujące 51 złotych to kwota związana z nagrodą roczną, czyli tzw. trzynastką. Łącznie, kwoty te dają wynegocjowane przez funkcjonariuszy 655 złotych.

Ustalona w rozporządzeniach wielokrotność kwoty bazowej, odnosi się do przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy, a nie indywidualnych pensji, które ustalane są na podstawie rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy każdej z formacji.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/186/1

Wyższe emerytury w 2019! Prezydent podpisał ustawę.

Po przegłosowaniu przez Sejm jednej z najważniejszych spraw dla Polaków – budżetu naszego państwa na 2019 rok, ten trafił najpierw do Senatu, a następnie „na biurko” Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Ten nie wahał się i podpisał ustawę. Tym samym budżet Polski na 2019 rok został przyjęty, a wraz z nim wiele ważnych zmian, w tym te dla dla emerytów oraz m.in. osób korzystających z programu 500 plus.

/…/

W ustawie budżetowej zawarto też wydatki na program rodzina 500 plus, świadczenia emerytalne i rentowe, a także ich nowy sposób waloryzacji. Przypomnijmy, że od tego roku waloryzacja będzie gwarantowała minimalny wzrost emerytury o 70 złotych brutto.

Od 1 marca 2019 najniższa najniższa emerytura wyniesie 1100 zł brutto – podobnie jak renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) oraz 825 zł brutto (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Więcej, źródło: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/wyzsze-emerytury-w-2019-prezydent-podpisal-ustawe-waloryzacja-rent-i-emerytur-aa-Hqez-Wvsw-u1RJ.html?fbclid=IwAR3SiLo8JQiQeQsy8iwbtFEGNQsgZ_pMtM94qwPRebXTkcQ4J85zzZ8H9LQ

 

Foto: ZER

Komunikat Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 30 stycznia 2019 r. w sprawie „pluralizmu w Służbie Więziennej”

Rada Federacji na wniosek Zarządu Głównego NSZZ FiPW zadecydowała o podjęciu działań w sprawie inicjatywy Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dot. wprowadzenie zmiany w art. 34 ustawy o Służbie Więziennej o pluralizmie związkowym w tej służbie. Temat ten ma zostać poruszony na najbliższym posiedzeniu podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych. Rada postanowiła również wystąpić o wsparcie swych działań do Forum Związków Zawodowych.

Sprawę zamiarów NSZZ „Solidarność” dotyczących wprowadzeniu „pluralizmu w służbie więziennej” opisujemy poniżej w artykule „Pisma oraz Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FIPW w sprawie pluralizmu związkowego”.

W załączniku Komunikat Rady Federacji ZZSM z 30.01.2019′

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/01/FZZSM_Komunikat_30_01_2019.pdf

Źródło: http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2019/01/31/komunikat-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-30-stycznia-2019-r/?fbclid=IwAR2pm5ClPqADK0GwJspN-hBz203iMhWY9QzYvWGK3yKtr-3xph8FkCKyLHI

 

Kolega Mariusz Tyl były Przewodniczący ZG NSZZ FSG pożegnał mundur wśród Przyjaciół

W dniu 25 stycznia przedstawiciele Zarządu Oddziałowego wzięli udział w oficjalnym pożegnaniu odchodzącego na emeryturę byłego Przewodniczącego ZG NSZZ FSG Mariusza Tyla. W imieniu członków ZO NSZZ FSG przy NwOSG podziękowali za wieloletnią pracę na rzecz funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wręczyli upominek. Mariusz dziękujemy za wszystkie pomysły które zrealizowałeś, a pomogły organizacji pójść do przodu.

Powodzenia!

Foto: A. Ostrowski

Źródło: http://zonadwislanski.pl/kolega-mariusz-tyl-byly-przewodniczacy-zg-nszz-fsg-pozegnal-mundur-wsrod-przyjaciol/

 

Dwie emerytury dla wojskowych – korzystny wyrok SN dla mundurowych emerytów

Mundurowi sprzed 1999 r. po przejściu do cywila płacą składki do ZUS bez prawa do świadczenia. Może się to zmienić.

Sąd Najwyższy wydał w czwartek wyrok, który może być długo wyczekiwaną rewolucją dla dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy emerytowanych żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb państwowych, którzy na wspólnych zasadach mają wyliczane emerytury. Problem w tym, że wszyscy ci, którzy zaczęli służbę przed 1999 r., po odejściu do cywila mają prawo tylko do jednej emerytury, nawet gdy po zdjęciu munduru zatrudnili się już jako pracownicy i latami opłacali składki do ZUS.

SN stwierdził, że mogą oni być nierówno traktowani w stosunku do mundurowych, którzy służbę zaczęli 1 stycznia 1999 r. Młodsze roczniki po odejściu ze służby mogą bowiem wypracować drugą emeryturę z ZUS i pobierać oba świadczenia równolegle.

– Jeżeli Sąd Najwyższy uważa, że prawo powinno być jednakowe dla wszystkich, to jesteśmy jak najbardziej za tym – mówi komandor Wiesław Banaszewski, przewodniczący konwentu dziekanów korpusu oficerów zawodowych. – Większość wojskowych stara się wypracować pełną wysługę lat, aby otrzymać jak najwyższą emeryturę. Gdy odchodzą ze służby w wieku 50–60 lat, są w pełni aktywni i starają się szukać pracy na rynku cywilnym.

Więcej, źródło: https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych—korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html

 

 

Mundurowa rywalizacja na koszykarskim parkiecie „Radom – Basket 2019”

Drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wygrała I Turniej Służb Mundurowych w Koszykówce „RADOM – BASKET 2019”, który odbył się w miniony weekend w Radomiu. Koszykarskie zawody zorganizowane przez mazowieckich związkowców z Policji i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęły się minutą ciszy upamiętniającą zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W turnieju udział wzięło sześć zespołów. Podczas kilkugodzinnej, zdrowej i fair play, rywalizacji żaden zespół nie odpuszczał swojemu przeciwnikowi. W efekcie najlepsza na parkiecie okazała się drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, która pokonała w finale turnieju drużynę z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, zaś trzecie miejsce na pudle przypadło reprezentantom 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Na kolejnych miejscach uplasowały się z drużyny z KWP w Kielcach, KWP w Krakowie oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Przemysław Wołodkiewicz z KMP w Koszalinie.

Wśród widzów, którzy obserwowali podkoszową rywalizację mundurowych byli m.in. trener drużyny Hydrotruck Radom, Robert Witka oraz były znakomity koszykarz, a obecnie prezes radomskiego Hydrotrucka, Piotr Kardaś. Ogromną niespodzianką dla koszykarzy oraz widzów turnieju była także wizyta Szymona Kołeckiego czyli zdobywcy srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney oraz złotego na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w podnoszeniu ciężarów. Polski sztangista oklaskiwał najlepsze zagrania mundurowych koszykarzy wspólnie z Zbigniewem Sitkowski, prezesem firmy Hydrotruck.

Puchary wręczali zwycięzcom przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu – podinspektor Dariusz Brzezicki oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej – st. chor. szt. Robert Lis. Oprócz pucharów, drużyny z Radomia wyjechały także z niespodziankami przygotowanymi przez „Kuchnię Pana Czapli”, które przekazał osobiście właściciel, Mateusz Czapla.

Kolejne edycja turnieju odbędzie się w Radomiu już we wrześniu. Organizatorzy liczą, że wystąpi w nim jeszcze więcej mundurowych drużyn z całego kraju.

Źródło: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/26599,Mundurowa-rywalizacja-na-koszykarskim-parkiecie.html

Foto: Rafał Jeżak

 

EUROPOSŁOWIE PRZYPOMINAJĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ O USTAWIE REPRESYJNEJ

Europosłowie SLD – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke skierowali pismo do szefów instytucji UE i posłów do Parlamentu Europejskiego, informujące o sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną.

Odpowiedzi na nie udzieliła m.in. Komisarz ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej Vera JOUROVA. Ponieważ wynikało z niej, że Pani Komisarz nie do końca rozumie bezprawność zaistniałej sytuacji, europosłowie 11 lipca 2018 r. przesłali na jej ręce pismo, w którym dokładnie uzasadnili, dlaczego ustawa represyjna powinna zostać poddana ocenie przez instytucje unijne, jako łamiąca zasady zarówno prawa polskiego jak i europejskiego.

Ponieważ nie doczekali się na nie odpowiedzi, postanowili przypomnieć Pani Komisarz o sprawie i 8 stycznia 2019 r. ponownie wystąpili do niej z pismem, tym razem pytając „czy w ramach prowadzonej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o naruszenie zobowiązań traktatowych – w związku z próbą demontażu niezależnego sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – zostanie uwzględniona przez Komisję kwestia naruszenia prawa UE przez ustawę represyjną?”.

Źródło: https://www.fssm.pl/europoslowie-sld-przypominaja-komisji-europejskiej-o-ustawie-represyjnej