Bezpieczni i “sukcesywnie nagradzani”. Maciej Wąsik o pracy mundurowych w trakcie pandemii

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, rozwiać miał poselskie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa mundurowych w czasie zagrożenia epidemicznego. Według wiceministra, stan kadrowy w policji, SG oraz SOP “nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią”. Trochę inaczej sprawę mogą widzieć jednak służby, m.in. policja.

Jeszcze w październiku 2020 roku do Sejmu wpłynęła interpelacja poselska Marka Biernackiego, dotycząca bezpieczeństwa epidemicznego pododdziałów zwartych policji. Poseł doczekał się jednak odpowiedzi resortu dopiero na początku lutego 2021 roku, i to dość ogólnej. Odpowiedź na pytania dotyczące analiz zagrożeń epidemiologicznych związanych z COVID-19, w szczególności zagrożeń dla Oddziałów Prewencji Policji oraz Nieetatowych Pododdziałów Prewencji, niepokojących zjawisk związanych z potencjalnym zagrożeniem wśród funkcjonariuszy działających w poddziałach zwartych oraz środków prewencyjnych podejmowanych przez kierownictwo resortu, tak by ograniczyć ryzyko zachorowań w tej grupie, zajmuje zaledwie parę zdań. Jak informuje polityka Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, “siły i środki policyjne są każdorazowo kierowane do działań zabezpieczających w liczbie niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie, a ich planowanie opiera się na analizie stanu zagrożenia”. Wiceminister zapewnił również, że Komenda Główna Policji na bieżąco podejmuje działania zmierzające do niwelowania zagrożeń mających związek z sytuacją w kraju. Działania te, to m.in. ograniczanie kontaktów policjantów z różnych pododdziałów.

Wąsik pisze również, że monitorowana jest, co oczywiste w obecnej sytuacji, liczba funkcjonariuszy Policji, w tym z oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji, kierowanych do działań, a także objętych izolacją lub kwarantanną. Komenda Główna Policji zapewnia natomiast, że w jednostkach, w których diagnozuje się funkcjonariuszy chorych na COVID-19, stosuje się powszechnie obowiązujące zasady izolacji i kwarantanny. Funkcjonariusze “są też na bieżąco wyposażani w środki ochrony osobistej i produkty służące do dezynfekcji” – dodaje polityk.

Więcej szczegółów na temat zabezpieczenia mundurowych w związku z pandemią SARS-CoV-2 otrzymała od Macieja Wąsika Hanna Gill-Piątek. Posłanka, której interpelacje dotyczyły funkcjonariuszy nie tylko z Policji, ale również tych ze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, odpowiedź otrzymała także na początku lutego br. Jak zapewnia w niej Maciej Wąsik, na podstawie danych przesłanych przez komendy główne tych formacji, “w okresie trwania pandemii COVID-19 policjanci oraz funkcjonariusze SG zaangażowani do wykonywania zadań związanych z jej zwalczaniem są sukcesywnie wyróżniani nagrodami pieniężnymi”. W przypadku SG nagrody te objęły szczególnie mundurowych, którzy zaangażowani zostali w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Co ważne, Wąsik podkreśla, że stan kadrowy w policji, SG oraz SOP “nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią”. Wiceminister przywołuje jednak dane z jeszcze z października, gdy zakażonych COVID-19 było 1 673 policjantów i 146 funkcjonariuszy SG, a na 21 października 2020 r. – 45 funkcjonariuszy SOP. Wydaje się, że trochę inne zdanie na ten temat mogą mieć funkcjonariusze. Jak podkreślał w styczniu br. rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka, siły formacji są osłabione,”a koledzy i koleżanki w zastępstwie nieobecnych mają jeszcze więcej zadań do wykonania w dobie pandemii”. A warto podkreślić, że zakażonych było wtedy, jak podawała KGP w styczniu br., 432 policjantów i 98 pracowników policji, czyli znacząco mniej niż jeszcze w październiku 2020 roku.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/bezpieczni-i-sukcesywnie-nagradzani-maciej-wasik-o-pracy-mundurowych-w-trakcie-pandemii?

Foto: Policja

Co rok setki czworonogów kończą służbę. “Te zwierzęta potrzebują już teraz pomocy” – TVN Fakty

Są takie psy, które służą całkiem dosłownie. Wiele z nich jest na pierwszej linii walki z terrorystami. I naprawdę zasługują na spokojną emeryturę.

Maks to cocker spaniel, który jest postrachem terrorystów. Ma nos przeszkolony do poszukiwania broni i materiałów wybuchowych. Na warszawskim lotnisku pracuje sumiennie w duecie z panem chorążym już od dziesięciu lat, więc nadszedł czas na odpoczynek. – Naprawdę należy mu się za to ciepła, spokojna emerytura w domu u boku pana – uważa chor. Marek Makles ze Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Tak właśnie będzie. Żaden z psów straży granicznej nie trafił dotąd po zakończeniu służby do schroniska. Maks już mieszka ze swoim opiekunem, a niebawem tylko jeden z nich będzie wstawał rano do pracy. Najważniejsze jednak, że będą razem. – Po prostu kocham tego psa. Koniec kropka – mówi chor. Marek Makles.

Oglądaj i czytaj więcej, źródło: https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/psy-po-sluzbie-te-zwierzeta-potrzebuja-juz-teraz-pomocy,1047459.html?

Foto: Screen TVN Fakty

Mundurowe nagrody nie wszędzie pod znakiem zapytania

O tym, że 2021 rok nie będzie łatwy dla budżetów służb, tak mundurowych jak i specjalnych, wiadomo już od jakiegoś czasu. Poziom finansowania służb w porównaniu z ubiegłym rokiem spadł, a sprawę komplikuje dodatkowo tzw. ustawa okołobudżetowa, zgodnie z którą w służbach mundurowych w tym roku nie powstaną fundusze nagród. Jak się okazuje, nieco inaczej wygląda to w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tam fundusz nagród został powołany zarządzeniem szefa CBA, i choć na nagrody uznaniowe przeznaczono o 1 mln złotych mniej niż w roku ubiegłym, wciąż jest to kwota sięgająca 7 mln złotych.

O funduszach nagród, a w zasadzie o ich braku w 2021 roku, InfoSecurity24.pl pisał już na początku września ubiegłego roku. Ma to związek z tzw. ustawą okołobudżetową, zgodnie z którą dodatkowe środki na nagrody m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych w 2021 roku nie zostaną przekazane. Formacje mogą wprawdzie wypłacać mundurowym nagrody, ale środki na nie pochodzić muszą z tzw. pieniędzy uposażeniowych, a dokładniej rzecz biorąc z oszczędności powstałych np. w związku z wakatami czy zwolnieniami lekarskimi.

Nieco inaczej sytuacja z funduszem nagród wygląda w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tam, w ramach posiadanego przez CBA budżetu, szef Biura, specjalnym zarządzeniem powołuje “fundusz na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe” i określa jego wysokość.

Foto: CBA

Prace nad programem rozwoju służb “na zaawansowanym etapie”

O tym, że po zakończeniu programu modernizacji służb podległych MSWiA resort zamierza uruchomić kolejny program, dający podległym sobie formacjom finansowy zastrzyk, wiadomo już od dłuższego czasu. Jego start w 2021 roku oficjalnie zapowiedział jeszcze w grudniu 2019 roku szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak tłumaczył, to jedna ze strategicznych inicjatyw resortu. Program nie ruszył jednak od stycznia tego roku, choć – jak podkreśla wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w odpowiedzi na poselską interpelację – “prace analityczne nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi ww. programu są już na zaawansowanym etapie”. 

Trudno uzyskać dziś wiążącą odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy program rozwoju służb mundurowych podległych MSWiA ma szanse na start w tym roku. Ostatnie informacje, jakie MSWiA przekazywało na ten temat pochodzą z jesieni ubiegłego roku. Wtedy dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, reprezentujący resort podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, odpowiadając na pytania posłów powiedział, że udało się opracować “ogólnie założenia z podziałem na te o charakterze inwestycyjno-majątkowym i o charakterze motywacyjnym do uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników”. “Później będziemy uzgadniać to w pierwszej kolejności z komendantami, z kierownictwem formacji i ze związkami zawodowymi” – mówił dyrektor. Jak dodawał, chciałby by “na przełomie października czy ewentualnie pod koniec listopada można było przekazać projekt do uzgodnień międzyresortowych”. Władysław Budzeń podkreślił jednak, że jest to jego ocena statusu prac, dlatego też kwestia terminów może ulec zmianie, “w zależności od możliwości finansowania przez budżet czy też w zależności od decyzji pana premiera albo też ogólnie rządu”. Niedługo później okazało się, że projekt – w terminie wskazywanym przez dyrektora Budzenia – nie został przekazany do konsultacji i do dziś nie do końca wiadomo, kiedy się to stanie.

Program, jak wynika z wcześniejszych deklaracji MSWiA, miał obejmować dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach. Sposobem na to miało być podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych miało też zostać na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu miały pozwolić na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/prace-nad-programem-rozwoju-na-zaawansowanym-etapie?

Foto: MSWiA

Komisja ds. Petycji odrzuciła wniosek o dokonanie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

W cieniu dyskusji nad petycją złożoną przez Rafała Jankowskiego pozostały inne petycje, nad którymi sejmowa Komisja ds. Petycji pracowała niemal przez cały dzień. W tym samym dniu Komisja rozpatrzyła też petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w zakresie art. 32 (BKSP-145-IX-140/20).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).

Przedmiotem petycji był wniosek o dokonanie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych polegającej na dodaniu w art. 32:
1) ust. 1 pkt 2a w brzmieniu: „W przypadku braku zgody związku zawodowego na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pracodawca może wystąpić o zgodę do sądu powszechnego właściwego dla siedziby związku zawodowego”,
2) ust. 10 w brzmieniu: „Dokonanie przez pracodawcę czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bez zgody związku zawodowego albo sądu stanowi rażące utrudnienie wykonywanie działalności związkowej”.

Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2021-01-28

Foto: Sejm RP

Ustawa budżetowa na 2021 rok opublikowana

Prace nad tegoroczną ustawą budżetową można oficjalnie uznać za zakończone. Dokument został wczoraj opublikowany w Dzienniku Ustaw, a co za tym idzie stał się obowiązującym prawem. Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. W porównaniu w rokiem ubiegłym, mniej pieniędzy przewidziano jednak dla służb. I choć pewnym zastrzykiem finansowym będą tzw. wydatki niewygasające, wyraźnie widać, że budżetowa polityka zaciskania pasa nie ominęła mundurowych.

Ustawa budżetowa na 2021 rok została ostatecznie przyjęta przez Sejm 20 stycznia. Posłowie odrzucili większość z ponad 100 zgłoszonych przez Senat poprawek, a dokument przesłano do Prezydenta. Andrzej Duda ustawę podpisał 28 stycznia, a w Dzienniku Ustaw opublikowano ją dzień później, 29 stycznia. Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jak w tym roku kształtują się budżety służb? Na początku warto przypomnieć, że ich poziomy nie uległy zmianie na żadnym z etapów prac parlamentarnych i wynoszą dokładnie tyle, ile w projekcie proponował resort finansów. Służby podległe MSWiA będą w tym roku miały do dyspozycji łącznie ponad 15,3 mld złotych, z czego najwięcej – bo ponad 10,1 mld złotych otrzymała policja. Budżet drugiej pod względem wielkości formacji nadzorowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji, a więc Państwowej Straży Pożarnej, wynosi niewiele ponad 3,2 mld złotych, a Straż Graniczna do dyspozycji ma 1,713 mld złotych. Najmniej dostała Służba Ochrony Państwa, której budżet w tym roku wynosi 329 342 000 złotych. Porównując te kwoty ze środkami jakimi formacje dysponowały w roku 2020 (i to nawet biorąc pod uwagę poziom sprzed nowelizacji budżetu) widać, że pieniędzy jest mniej.

Jedyną służbą, która liczyć może na więcej pieniędzy niż rok wcześniej jest podległa resortowi sprawiedliwości Służba Więzienna. Do dyspozycji otrzymała ona w 2021 roku ponad 3,46 mld.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/ustawa-budzetowa-na-2021-rok-opublikowana?

Foto: Internet

“Dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania”. Mundurowi o projekcie zmian art. 15a

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że wszystko, jeśli chodzi o załatwienie kwestii zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, jest na dobrej drodze. Przygotowany przez MSWiA projekt trafił do wewnętrznych konsultacji i choć mundurowi zgłosili do niego szereg poważnych uwag, to – jak podkreślali – samo pojawienie się tych założeń to krok w dobrą stronę. Jednak projekt, o czym informował niedawno InfoSecurity24.pl, po ponad miesiącu od złożenia go przez MSWiA w KPRM nie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowili zwrócić się w tej sprawie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera. Jak piszą w piśmie skierowanym do ministra, “funkcjonariusze, których Federacja reprezentuje są coraz bardziej zniecierpliwieni”, a “dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania”.

Przypomnijmy, zgodnie z informacjami do jakich dotarł InfoSecurity24.pl, resort spraw wewnętrznych i administracji przesłał projekt zmian do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Teraz dokument czekać ma na pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych i rozpatrzenie przez Zespół Programowania Prac Rządu. Dopiero po dopełnieniu tych formalności – jak wynika z informacji przekazanych redakcji przez Centrum Informacyjne Rządu – “projekt zostanie włączony do wykazu prac Rady Ministrów”. Gdzie zatem leży problem? Chodzi o czas. Jak podkreślają związkowcy, “zgodnie z Porozumieniem z 8 listopada 2018 roku zawartym pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych, kwestia art. 15a zgodnie z § 4 powinna być rozwiązana do końca 2019 roku”. Tak więc – trzymając się terminów zapisanych w 2018 roku – opóźnienie sięga dziś już ponad 13 miesięcy, a to z kolei rodzi spore napięcia i, jak podkreślają w piśmie do ministra Schreibera mundurowi, zniecierpliwienie wśród funkcjonariuszy. Liczą oni, jak piszę FZZSM, że w najbliższym czasie dojdzie do zrealizowania tego punktu Porozumienia z 2018 roku. “Dalsza zwłoka w naszej ocenie nie znajduje żadnego uzasadniania” – dodają.

Mimo deklaracji złożonej przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożonej stronie społecznej projekt ten miał znaleźć się w wykazie prac Rządu już prawie miesiąc temu, co jednak z nieznanych nam powodów się nie stało.

Fragment pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 25 stycznia do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera

Gorzki sukces?

Pojawienie się projektu zmian w art. 15a, było – jak podkreślała spora część środowiska – krokiem w dobrą stronę. Projekt nie jest wprawdzie idealny i w wielu aspektach – co widać po uwagach wniesionych przez związkowców – nie stanowi odpowiedzi na społeczne oczekiwania jednak, jak mówiono, jest to baza do dalszych prac. Mundurowi liczyli, że skoro na przygotowanie projektu czekali niemal rok więcej niż pierwotnie zakładano, teraz gdy ten już się pojawił prace pójdą szybko. Tak się jednak nie stało, a przynajmniej nie do tej pory. Mundurowi w piśmie do ministra Schreibera zwracają się więc z “wnioskiem o wskazanie terminu włączenia do wykazu prac Rady Ministrów projektu zmiany art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy” i jak piszą, oczekują “konkretnej odpowiedzi”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/dalsza-zwlokanie-znajduje-zadnego-uzasadniania-mundurowi-o-projekcie-zmian-art-15a?

Foto: Internet

Lekceważeni związkowcy zapowiadają akcję protestacyjną

Resort sprawiedliwości ma do końca stycznia zwołać grupę roboczą, której zadaniem jest renegocjacja zapisów zawartych w porozumieniu podpisanym w 2018 roku, między ministrem a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – takie ultimatum stawiają związkowcy. Jeśli do tego nie dojdzie, zapowiadają wypowiedzenie porozumienia i rozpoczęcie przygotowań do protestu. 

Lekceważenia oraz niedotrzymywania ustnych i pisemnych deklaracji – tego, jak pisze NSZZ FiPW w piśmie skierowanym do szefa resort sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, mają dość funkcjonariusze i pracownicy formacji. Na reakcję ministra czekają do końca stycznia br. Potem, jak informują, dojdzie do wypowiedzenia porozumienia z 19 listopada 2018 roku, podjęcia dalszych kroków prawnych oraz rozpoczęcia przygotowań do podjęcia akcji protestacyjnej.

Na co dokładnie czekają związkowcy? Chodzi o zwołanie grupy roboczej, której zadaniem jest renegocjacja zapisów zawartych we wspomnianym porozumieniu z 2018 roku. Na rozpoczęcie przez nią prac NSZZ FiPW czeka od… września 2020 roku. To właśnie wtedy jej utworzenie zapowiedział resort, także w odpowiedzi na groźbę wypowiedzenia porozumienia. Specjalna grupa robocza zająć miała się wypracowaniem rozwiązań dotyczących zmian w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach jakie funkcjonują w formacjach podległych MSWiA. Jak informował NSZZ FiPW, przedmiotem działań grupy winna być renegocjacja terminów realizacji postanowień, które nie zostały zrealizowane w terminach określonych w porozumieniu. W skład grupy roboczej wejść mieli przedstawiciele NSZZ FiPW oraz osoby wskazane przez Dyrektora Generalnego SW.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/lekcewazeni-zwiazkowcy-zapowiadaja-akcje-protestacyjna?

Foto: SW

 

Budżet na 2021 rok ostatecznie przyjęty. Wiemy, ile dostaną służby

Posłowie podczas dzisiejszego głosowania odrzucili większość senackich poprawek zgłoszonych do tegorocznej ustawy budżetowej, a co za tym idzie budżet na 2021 rok został ostatecznie przyjęty. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta i można się spodziewać, że w niedługim czasie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Na jakie budżety mogą liczyć w tym roku służby? Tak jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w ubiegłym roku, tegoroczne finansowanie służb będzie niższe niż to w roku poprzednim, choć sytuację “uratować” mogą nieco tzw. wydatki niewygasające, a więc środki z roku 2020, które wydać będzie można w roku bieżącym.

Sejm, zgodnie z legislacyjną procedurą, przegłosował dziś zgłoszone do ustawy budżetowej na ten rok przez Senat poprawki. Było ich łącznie ponad 100 i tylko nieliczne zyskały poparcie sejmowej większości. Wśród zmian jakie senatorowie zamierzali wprowadzić do ustawy budżetowej na ten rok nie znalazły się jednak żadne dotyczące budżetów służb – zarówno tych mundurowych jak i specjalnych. Ile ostatecznie mundurowi będą mogli wydać w tym roku? Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok, na najwięcej liczyć może policja. W przypadku tej formacji mowa jest o kwocie nieco przekraczającej 10,1 mld złotych. Do Państwowej Straży Pożarnej trafi niewiele ponad 3,2 mld złotych. Straż Graniczna otrzyma środki w wysokości 1,713 mld złotych, a Służba Ochrony Państwa 329 342 000 złotych. Wszystkie formacje podległe MSWiA zanotowały więc spadki w porównaniu z budżetami z roku 2020, i to nawet biorąc pod uwagę kwoty sprzed nowelizacji budżetu, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Jedyną służbą, która liczyć może na więcej pieniędzy niż rok wcześniej, jest podległa resortowi sprawiedliwości Służba Więzienna, która do dyspozycji otrzyma ponad 3,46 mld (budżet 2020 – 3,38 mld złotych).

Spadki widać też w poziomie finansowania służb specjalnych. Agencja Wywiadu w tym roku dysponować będzie środkami w wysokości ponad 252 mln złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała prawie 631,6 mln złotych, a Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie mogło wydać nieco ponad 211 mln złotych.

Sytuację służb poprawić mogą nieco tzw. wydatki niewygasające, które zgodnie z wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniem, będą stanowiły swoisty dodatek do tegorocznych budżetów.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/budzet-na-2021-rok-ostatecznie-przyjety-wiemy-ile-dostana-sluzby?

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Gdzie się podział projekt zmian w art. 15a?

Dyskusja dotycząca zmiany zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych – czyli sprawa art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym – toczy się od lat. Konieczność załatwienia tej sprawy zapisano nawet w porozumieniu kończącym mundurowy protest z 2018 roku. I choć zawarte w tym dokumencie terminy nie zostały dotrzymane, na początku listopada ubiegłego roku projekt zmian przygotowanych przez MSWiA został przedstawiony mundurowym do konsultacji wewnętrznych. Niedługo potem – jak wynika z informacji do jakich dotarł InfoSecurity24.pl – projekt został przesłany przez resort spraw wewnętrznych i administracji do dalszego procedowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od tego czasu jednak – mimo, że minął ponad miesiąc – dokument nie został włączony do wykazy prac Rady Ministrów. Jak tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu, by tak się stało projekt musi uzyskać pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych oraz zostać rozpatrzony przez Zespół Programowania Prac Rządu. Nie do końca wiadomo, kiedy dokumentem zajmie się rząd i Sejm, a mundurowi robią się coraz bardziej niecierpliwi.

Od momentu, kiedy MSWiA przesłało mundurowym do konsultacji projekt zmian w “ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw” minęły już ponad 2 miesiące. Co dzieje się dziś z dokumentem? Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że resort spraw wewnętrznych i administracji przesłał przygotowany przez siebie dokument do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Teraz dokument czeka na pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych i rozpatrzenie przez Zespół Programowania Prac Rządu. Dopiero po dopełnieniu tych formalności – jak wynika z informacji przekazanych redakcji przez Centrum Informacyjne Rządu – “projekt zostanie włączony do wykazu prac Rady Ministrów”. Nie wiadomo jednak jak długo trwał będzie ten proces.

W oczekiwaniu na zmiany

By zdać sobie sprawę z tego jak istotny dla funkcjonariuszy jest projekt dotyczący zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wystarczy pobieżnie przeanalizować mundurowe grupy dyskusyjne, gdzie rozmowy na ten temat toczą się nieprzerwanie od kilku lat. Listopadowa propozycja załatwienia tej kwestii została przyjęta w środowisku z umiarkowanym optymizmem, a jak się niedługo potem okazało, opiniujący dokument związkowcy, zgłosili do niego szereg uwag, których nie można nazwać raczej kosmetycznymi. Jak mówił wtedy w rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski, w projekcie już na pierwszy rzut oka dostrzega on rzeczy, które “nie do końca mu się podobają”. Podobne opinie wyraziły wszystkie związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy podległych MSWiA. 

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/gdzie-sie-podzial-projekt-zmian-w-art-15a?

Foto: A. Ostrowski