IX Oddziałowa Konferencja Delegatów ZO NSZZ FSG przy NwOSG wybrała nowe władze

W dniach 24-25 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się IX Oddziałowa Konferencja Delegatów Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG.

Konferencję otworzył przewodniczący Robert Lis, który podziękował wszystkim związkowcom za ciężką i owocną pracę w minionej kadencji na rzecz poprawy warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Delegaci przyjęli przedłożone sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy. W dalszej części Konferencji wybrano nowe władze Zarządu Oddziałowego.

Nowy skład Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG:

• Przewodniczący – Robert Lis
• I Wiceprzewodniczący – Katarzyna Nowosielska
• Wiceprzewodniczący Skarbnik – Marek Zasim
• Wiceprzewodniczący Sekretarz – Paweł Matuszewski
• Wiceprzewodniczący – Łukasz Kurek
• Wiceprzewodniczący – Krystian Wojciechowski
• Wiceprzewodniczący – Dominik Skorupski
• Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej Jodłowski
• Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Piotr Łapeta
• Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Rafał Suchecki

Zwieńczeniem całodziennej części sprawozdawczo-wyborczej była uroczysta kolacja, w której uczestniczyli między innymi:

• Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Robert Bagan;
• Zastępca Komendanta NwOSG, płk SG Dariusz Lutyński;
• Zastępca Komendanta NwOSG, płk SG Paweł Sobieraj;
• były Komendant NwOSG, płk rez. SG Jerzy Stec;
• Komendant PSG w Mielniku, kpt. SG Piotr Bazyluk;
• Komendant PSG w Białowieży, mjr SG Marek Ziniewicz;
• Zasłużony związkowiec Straży Granicznej z Mielnika, kolega Jarosław      Szymański;
• Przedstawiciele centralnych władz LIDA, związków zawodowych służb wewnętrznych Łotwy: Armands Augustans i Edgars Bole;
• Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP, pani Beata Kalicka;
• Przewodniczący NSZZP Województwa Mazowieckiego, Dariusz Brzezicki;
• Przewodniczący ZW NSZZ Strażaków „Florian” Województwa Mazowieckiego, Dariusz Łazarczyk;
• Pani Alicja Cichawa, reprezentująca firmę „Nmedia”;
• Prezes firmy ubezpieczeniowej WDB S.A., pan Radosław Grzęda;
• Pan Marek Wierzbicki z firmy „Wierzbicki Usługi Finansowo-Prawne”,
• Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie, pan Grzegorz Jandziak
• Pan Tomasz Kotlimowski z firmy „TK Ubezpieczenia”,
• Przewodniczący Regionu IPA KGSG, kolega Marcin Dmitruk.

Przedsięwzięcie zorganizował nasz Zarząd Oddziałowy przy wsparciu sponsora, firmy „Wierzbicki Usługi Finansowo-Prawne”.

Nad aspektami prawnymi podczas Konferencji czuwał Mecenas Michał Krawczyk.

Wszystkim delegatom i zaproszonym gościom Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej serdeczne dziękuje za udział w Konferencji.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/ix-oddzialowa-konferencja-delegatow-zo-nszz-fsg-przy-nwosg-wybrala-nowe-wladze/

Mundurowi z niższymi uposażeniami? Resort finansów: niektóre grupy zapłacą wyższe zaliczki na podatek

Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, którzy nie złożyli PIT-2 – podało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodano, sytuacja może dotyczyć także funkcjonariuszy służb mundurowych.

“Likwidacja z dniem 01.07.2022 r. niektórych rozwiązań, które weszły w życie od 01.01.2022 r. i w trakcie 2022 r. oraz rozłożenie na etapy nowelizacji »Niskie Podatki« sprawia, że choć całościowo obciążenia podatkowe spadają, to przejściowo niektóre grupy zapłacą wyższe zaliczki na podatek” – podało Ministerstwo Finansów w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.Fot. Ministerstwo Finansów

Według informacji udostępnionej przez resort finansów, wzrost zaliczek na podatek, czyli spadek miesięcznego wynagrodzenia netto, mogą odczuć osoby zatrudnione na umowę o pracę, które nie złożyły PIT-2. Powodem jest uchylenie przepisu ustawy, nakazującego rozliczać zaliczki wg zasad z 2021 r. Podobnie będzie w przypadku etatowców, których zarobki wynoszą 10,3-12,8 tys. zł brutto miesięcznie, nawet jeśli złożyli PIT-2. Oni także odczują wzrost zaliczek na podatek wskutek odmrożenia zaliczek na PIT – podaje resort finansów.
W tej sytuacji znajdą się m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, którzy zarabiają do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie i nie złożyli PIT-2 (spadek miesięcznego wynagrodzenia netto wynikać ma z uchylenia przepisu utrzymującego zaliczki na PIT na poziomie z 2021 r.) oraz ci mundurowi, którzy ten formularz złożyli, ale zarabiają miedzy 8,9 tys. zł a 12,8 tys. zł miesięcznie.

Podobnie jak u etatowców wzrost zaliczek dla tej grupy osób ma charakter przejściowy, gdyż zysk pojawia się u nich w dalszej części roku w wyniku podwyższenia progu podatkowego (z 85 528 zł do 120 000 zł), co w zaliczkach miesięcznych odczują jednak dopiero w ostatnich miesiącach roku. Gdyby nie zmiana, to osoby te również płaciłyby znacznie wyższe zaliczki po przekroczeniu progu (85 528 zł).
FRAGMENT KOMUNIKATU MINISTERSTWA FINANSÓW

Resort wskazał, że mimo wyższych zaliczek na podatek zleceniobiorcy skorzystają na tych rozwiązaniach przy rozliczeniu rocznym. Poza tym przypomniał, że zleceniobiorca może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek przez płatnika. “Zaliczka występuje u niego bowiem z uwagi na brak możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w ciągu roku, podczas gdy podatek często nie jest w ogóle należny (np. przy zarobkach 3 200 zł brutto miesięcznie za rok podatek wyniesie 0 zł)” – wskazano.
Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/mundurowi-z-nizszymi-uposazeniami-resort-finansow-niektore-grupy-zaplaca-wyzsze-zaliczki-na-podatek?
Foto: MSWiA

Co z waloryzacją mundurowych uposażeń? Wąsik: Możemy sobie pozwolić na nieco mniej, niż jeszcze kilka lat temu

„Zwracam się z prośba o przedstawienie pisemnej informacji nt. wskaźnika waloryzacji, jakim od dnia 1 stycznia 2023 roku objęte zostaną uposażenia policjantów oraz emerytury i renty policyjne” – pisze do Mariusza Kamińskiego, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Dodaje też – o czym informował już InfoSecurity24.pl – że oczekiwania środowiska w tym zakresie są duże. Czy rządowi uda się je spełnić?

Jak poinformował na początku czerwca w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów, mundurowi liczą na dwucyfrowy wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji uposażeń. „Mamy nadzieję, że zbliżymy się do 20 proc.” – mówił. Już niedługo po tej rozmowie okazało się, że rząd w zaprezentowanych założeniach do przyszłorocznej ustawy budżetowej nie zbliżył się nawet do oczekiwań środowiska. W dokumentach, które mają być bazą do stworzenia budżetu państwa na 2023 rok, mowa bowiem nie o 20-sto, czy nawet kilkunastoprocentowej waloryzacji, a o takiej sięgającej 7,8 proc. Póki co mowa wprawdzie o założeniach, ale pokazują one zapewne kierunek w jakim resort finansów przy tworzeniu jednej z najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa ustaw zamierza iść.

O waloryzację policyjnych uposażeń szefa MSWiA postanowił oficjalnie zapytać przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Jak czytamy, „obok realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia podpisanego w dniu 24 września 2021 r., przyszłoroczna waloryzacja uposażeń wzbudza największe zainteresowane wśród policjantów”. Jankowski dodaje, że „nie jest też tajemnicą, że oczekiwania w tym zakresie (o czym w rozmowie z redakcją mówił na początku miesiąca Sławomir Koniuszy – przyp. red.) zarówno ze strony policjantów, emerytów i rencistów policyjnych jak i Związku są duże, wobec czego wniosek należy uznać za pilny”.

Czy resortowi spraw wewnętrznych i administracji uda się przekonać mundurowych do konieczności zaakceptowania rządowych prognoz? Czy na pomysł reformy dodatków, jaki przygotowuje MSWiA, funkcjonariusze ostatecznie spojrzą przychylnym okiem? Wydaje się, że w najbliższym czasie rozmowy na linii funkcjonariusze-rząd (reprezentowany przez MSWiA) nie będą łatwe i od obu stron wymagać mogą pójścia na pewne ustępstwa. Pytanie jakie skutki przyniesie „kompromis”, to już zupełnie inna kwestia. InfoSecurity24.pl m.in. o kwestie waloryzacji mundurowych uposażeń zapytał wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Jak poinformował, jest on przekonany, że te kwestie resort jest „w stanie wytłumaczyć funkcjonariuszom”. Dodał też, że oczywiste jest, iż „dobrze wynagradzane służby pracują lepiej, niż te źle wynagradzane”.

„Możemy sobie pozwolić na nieco mniej, niż jeszcze kilka lat temu”

Dominik Mikołajczyk: Mundurowym obiecywano, na co umówiliście się jesienią zeszłego roku, że waloryzacja uposażeń – jeśli taką zakładać będą kolejne ustawy budżetowe – będzie dotyczyć także uposażeń funkcjonariuszy. Resort finansów zaproponował na przyszły rok 7,8-proc. waloryzację. Mundurowi oczekiwali dwucyfrowej wartości. Czy nie obawia się Pan, że taki poziom nie tylko nie zachęci funkcjonariuszy do pozostania w służbie, ale może nawet część z nich skutecznie zniechęcić do wstąpienia w szeregi podległych MSWiA formacji?

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA: Mamy sytuację gospodarczą, która wynika m.in. z wojny w Ukrainie i w związku z tym, możemy sobie pozwolić na nieco mniej, niż jeszcze kilka lat temu. Jestem przekonany, że w tej kwestii uda nam się wśród funkcjonariuszy znaleźć zrozumienie.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/co-z-waloryzacja-mundurowych-uposazen-wasik-mozemy-sobie-pozwolic-na-nieco-mniej-niz-jeszcze-kilka-lat-temu?
Foto: NSZZP

Nowe władze w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim ZZ Strażaków “Florian”

9 czerwca br. w miejscowości Różan odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian” w trakcie, której na kolejną kadencję ponownie wybrano Dariusza Łazarczyka.

Na zaproszenie Kolegów z ”Floriana” ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentował Robert Lis i Katarzyna Nowosielska, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu reprezentował Dariusz Brzezicki.

Delegacja Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała na ręce nowo wybranego przewodniczącego życzenia oraz okolicznościowe pamiątki.

Za wspieranie ZZ Strażaków “Florian” przedstawiciele poszczególnych zarządów MF ZZSM zostali wyróżnieni Medalami za Zasługi dla Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków ,, Florian,,

Koledze Dariuszowi i całemu nowo wybranemu Zarządowi skradamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w działalności na rzecz Strażaków.

Foto: ZO NwOSG

Sygnaliści w służbach pod ochroną

Czy już niedługo funkcjonariusze, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości w formacji, będą pewni, że nie skończy się to dla nich np. zwolnieniem ze służby? Nad zmianami, których celem będzie właśnie ochrona tzw. sygnalistów, m.in. tych mundurowych, pracuje od ubiegłego roku resort rodziny i polityki społecznej. Funkcjonariusze na listę chronionych wciągnięci zostali jednak dopiero przy okazji tegorocznej aktualizacji projektu ustawy i, co ważne, nie będzie ona obejmowała np. zgłoszeń dotyczących danych objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Tym razem to nie resort spraw wewnętrznych i administracji czy sprawiedliwości może wprowadzić interesujące zmiany w życiu polskich funkcjonariuszy. To minister rodziny i polityki społecznej wnioskuje bowiem o przyjęcie przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (w związku z implementacją takiej dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę UE). Chodzi dokładnie o regulacje prawne związane ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne. “Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń. Rozwiązania krajowe powinny zatem zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia” – czytamy w dokumentach.
Obecnie polskie prawo tzw. sygnalistów bezpośrednio nie chroni, choć oczywiście obowiązują przepisy, które w takim przypadku można zastosować czy wykorzystać. Resort chce więc je uzupełnić o środki ochrony związane ze zgłaszaniem lub ujawnianiem naruszeń w trybie przewidzianym w ustawie. Ustanowione zostaną także kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych o naruszeniach, wraz z określeniem zasad ich funkcjonowania, oraz określone zostaną zasady dokonywania ujawnienia publicznego.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/sygnalisci-w-sluzbach-pod-ochrona?

Foto: MSWiA

Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w sprawie art. 15a

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem, musi zostać już tylko opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.
Wprowadzone zmiany pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r., uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat.
Zgodnie z regulacją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga – pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc. Możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczy tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-ustawa-emerytalna-zmieniona-prezydent-podpisal-nowele-w-sprawie-art-15a

Foto: KPRP

MSWiA stawia na swoim w sprawie zmian w art. 15a

Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. kwestii traktowania pod względem uprawnień emerytalnych, w tym byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Jest to zapewne zaskoczenie, przede wszystkim dla mundurowych Służby Celno-Skarbowej, którzy podkreślają regularnie, że czują się zapomniani przez polskie władze. W przypadku poprawki, na którą zgodzili się posłowie, związkowcy informują jednak, że choć to słuszny kierunek, to nie rozwiązuje do końca problemu. Walka o kolejne zmiany będzie więc trwać.

Nowelizacja, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej, została przyjęta przez Senat jednogłośnie. Izba wniosła do ustawy jedenaście poprawek. Cztery z nich zostały przyjęte przez Sejm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Blok poprawek, który został w czwartek przyjęty przez posłów łączy się z zakresem ustawy, którym są objęci m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jak uzasadniał poprawki Senat, “wcześniej byli oni funkcjonariuszami Inspekcji Celnej, a także pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów, powstałych po jej przekształceniu”.
“Dotyczy to obecnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, również osób w przeszłości wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wykonując swoje obowiązki służbowe, mieli oni zarówno uprawnienia, jak i obowiązki o charakterze policyjnym” – zwrócono uwagę w uzasadnieniu. Izba wyższa podzieliła przekonanie, że “z uwagi na wykonywane zadania i ich charakter oraz specyfikę pracy, należy analogicznie traktować ich pod względem uprawnień emerytalnych jak funkcjonariuszy.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mswia-stawia-na-swoim-w-sprawie-zmian-w-art-15a?

Foto: Kancelaria Sejm RP

Posłowie zaskakują i rekomendują przyjęcie senackiej poprawki do mundurowej ustawy emerytalnej

Posłowie połączonych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej zajęli się we wtorek rozpatrzeniem poprawek Senatu, wprowadzonych w projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i funkcjonariuszy. I choć – nie ma co ukrywać – wszyscy, razem z politykami uczestniczącymi w posiedzeniu, przygotowani byli raczej na to, że zgody na senackie korekty nie będzie, to czekało ich małe zaskoczenie. Część zaproponowanych zmian została bowiem zaakceptowana. Aczkolwiek, nie chodzi o te, na których najbardziej zależało mundurowym.

Posłowie zajęli się we wtorek, 10 maja rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Choć spotkanie połączonych komisji sejmowych nie trwało długo, głosowanie nad 11 senackimi poprawkami zajęło im bowiem niecałe 20 minut, to przyniosło małe zaskoczenie. Cztery z nich zyskały bowiem akceptację polityków, chociaż reprezentujący resort spraw wewnętrznych i administracji wiceminister Maciej Wąsik sugerował odrzucenie wszystkich.
Politycy głosowali w trzech blokach, zmiany zaproponowane przez Senat można było bowiem pogrupować. Pierwszy z bloków dotyczył umożliwienia doliczenia mundurowym emerytom do wysługi emerytalnej okresów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przypadających po zwolnieniu ze służby. Ten pomysł poparcia nie zyskał. Drugi blok zakładał by możliwość doliczenia “pracy z cywila” do wysługi lat nie dotyczyła jedynie funkcjonariuszy, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby, ale też tych, którzy osiągnęli 55. rok życia (na tym punkcie właśnie m.in. zależało mundurowym związkowcom). I w tym przypadku większość posłów zgody nie wyraziła. Warto podkreślić jednak, że wiceminister Maciej Wąsik, omawiając tę poprawkę, przyznał że jest ona bardzo korzystna dla funkcjonariuszy, ale – jak twierdzi – zbyt kosztowna dla budżetu.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/poslowie-zaskakuja-i-rekomenduja-przyjecie-senackiej-poprawki-do-mundurowej-ustawy-emerytalnej?

Foto: MSWiA

“500 plus” dla związkowców. Rząd podkręca ulgę podatkową – next.gazeta.pl

Rząd przyjął w piątek projekt zmian w PIT. Wśród nowości jest m.in. podniesienie do 500 zł maksymalnej kwoty, którą będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania członkowie związków zawodowych.

500 zł – tyle ma wynieść limit składek członkowskich, które członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania. Przepisy w tej sprawie zostały w piątek 22 kwietnia przyjęte przez rząd, teraz zajmie się nimi Sejm.

Czytaj więcej, źródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,28372533,500-plus-dla-zwiazkowcow-rzad-podkreca-ulge-podatkowa.html?

Foto: Adam Ostrowski

Resort finansów vs mundurowi. Korekta Polskiego Ładu uderzy w uposażenia służb?

Kto ma rację co do efektów korekt wprowadzanych w Polskim Ładzie? Czy są to mundurowi, którzy ocenili, że po likwidacji ulgi dla klasy średniej zapłacą wyższą składkę zdrowotną, czy może wiceminister finansów Artur Soboń, zapewniający iż funkcjonariusze na zmianach nie stracą, a może nawet zyskają?

Jak informuje “Rzeczpospolita”, w trakcie czwartkowego spotkania podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego poruszono temat najnowszej reformy podatkowej, która stanowi część rządowych działań związanych z likwidowaniem błędów Polskiego Ładu. Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele mundurowych związków zawodowych poinformować mieli odpowiedzialnego za modyfikacje w przepisach wiceministra finansów Artura Sobonia, że “po likwidacji ulgi dla klasy średniej funkcjonariusze zapłacą wyższą składkę zdrowotną, niż osoby z porównywalnymi zarobkami zatrudnione na etatach”. W przypadku służb bowiem, składkę wylicza się od całości przychodu przed opodatkowaniem – nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast osoby zatrudnione na etatach składki ZUS wyliczaną mają od wynagrodzenia po odliczeniu tych składek. A przypomnijmy, na początku bieżącego roku wprowadzono zakaz odpisywania w PIT składki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/resort-finansow-vs-mundurowi-korekta-polskiego-ladu-uderzy-w-uposazenia-sluzb?

Foto: gov.pl