Otwarta droga dla mundurowych podwyżek. Rozporządzenia opublikowane

Wypłat podwyżek w służbach podległych MSWiA nic już nie „blokuje”. Rozporządzenia, niezbędne by obiecane mundurowym pieniądze mogły trafić na ich konta, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Można się więc spodziewać, że – zgodnie z deklaracjami – regulowanie należności przez poszczególne formacje rozpocznie się już za chwilę.

Historia tegorocznych 20-proc. podwyżek dla mundurowych, powoli dobiega końca. Przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie dopełnienia niezbędnych formalności. Odpowiednie rozporządzenia (dotyczące Policji, PSP, SG oraz SOP) zostały już podpisane przez szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji i opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Tegoroczna podwyżka opiera się na podniesieniu – o 20 proc. – kwoty bazowej. Od stycznia tego roku wynosi ona 2088,77 zł. Rośnie zatem uposażenie zasadnicze (skorelowane z kwotą bazową), ale też inne składniki mundurowych wynagrodzeń.

W poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny. W Policji, część podwyżki „wrzucono” w dodatek za stopień, który z wartości kwotowej zamieniono na mnożnik. Po zmianach, przeciętne policyjne uposażenie (razem z tzw. trzynastką) powinno wzrosnąć o 1472 zł.

By uzyskać oczekiwany wzrost (wynieść ma on 1452 złote wraz z nagrodą roczną) w Państwowej Straży Pożarnej podniesiono mnożniki kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia. 

W Straży Granicznej, jak czytamy w uzasadnieniu, „przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1 472 zł”. Tak więc łączny wzrost uposażenia od 1 stycznia obejmuje wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat ok. 785 zł, dodatek za stopień ok. 350 zł, dodatek funkcyjny/służbowy ok. 166 zł oraz pozostałe dodatki ok. 58 zł.  

W SG wzrośnie też dodatek kontrterrorystyczny oraz graniczny. Ich zwiększenie nie wynika wprawdzie wprost ze wzrostu kwoty bazowej, jednak i tak MSWiA zdecydowało się na ich podniesienie. Zostaną one podwyższone odpowiednio o 100 zł oraz o 90 zł, tj. z kwoty 500 zł do kwoty 600 zł miesięcznie (dodatek kontrterrortystyczny) oraz z kwoty 450 zł do kwoty 540 zł miesięcznie (dodatek graniczny).

Źródło, czytaj więcej: infosecurity24.pl

 

Foto: Internet

Policjant zarobi tyle co żołnierz? Kierwiński: zmienimy system wynagradzania

Dziś służba w Policji jest kompletnie niekonkurencyjna na przykład ze służbą w wojsku. Jest to kompletnie nielogiczne, więc będziemy to zmieniać – zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, różnica między pierwszą płacą policjanta, a żołnierza wynosi około tysiąca złotych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński był w czwartek wieczorem gościem „Kropki nad i” w TVN24. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o to, czego oczekuje od nowego komendanta głównego Policji insp. Marka Boronia. „Zatrzymania ubytków kadrowych. Nie mówię, że nagle uzupełnimy te braki z dnia na dzień, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale zatrzymamy ten proces odpływu doświadczonych funkcjonariuszy” – powiedział Kierwiński.

Zapowiedział też, że resort w tej sprawie pomoże. „Już wprowadziliśmy podwyżki dla policjantów. Zmienimy też system wynagradzania i ułatwimy powroty do Policji” – podkreślił.

Wyjaśnił przy tym, że kierownictwo MSWiA chce zmienić siatkę płac dla policjantów. „Dziś służba w Policji jest kompletnie niekonkurencyjna na przykład ze służbą w wojsku” – ocenił. Jak dodał, różnica pomiędzy pierwszą płacą policjanta, a wojskowego wynosi około tysiąca złotych. „Mówiąc szczerze jest to kompletnie nielogiczne, więc to też będziemy zmieniać” – zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja

Odznaczeni przez Związki Zawodowe Straży Granicznej za niesienie pomocy innym

Karolina Adamczyk – do niedawna szefowa American Corner w Radomiu, nadkom. Mariusz Staszowski – Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP w Radomiu oraz Rafał Jeżak – wiceprezes radomskiej OSP, a zarazem pracownik Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu zostali wczoraj (18.03) odznaczeni medalami przez Związki Zawodowe Straży Granicznej.

Medale za Zasługi dla Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, które otrzymało wczoraj troje radomian są przyznawane uchwałą kapituły. Medale te mogą otrzymać tylko osoby, które poprzez swoją działalność oraz postawę życiową niosą pomoc potrzebującym wspierając działania Straży Granicznej, czy też przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku organizacji związkowej.

Cała nagrodzona trójka od lat współpracuje z Zarządem Oddziałowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Kilkukrotnie organizowali zbiórki darów dla dzieci z Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK”. Pisaliśmy o tym między innymi tutaj: To były niezapomniane Mikołajki dla dzieci z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Z darami do szpitala dotarli mundurowi – Policja.pl – Portal polskiej PolicjiPonownie pomożemy najmłodszym pacjentom w warszawskiego szpitala – Policja.pl – Portal polskiej PolicjiNiebiesko-zielona pomoc dla chorych dzieci dotarła do warszawskiego szpitala – Aktualności – KMP w Radomiu (policja.gov.pl). Karolina Adamczyk – do niedawna szefowa American Corner w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej pomagała także wielokrotnie osobom, które uciekły z objętej wojną Ukrainy.

Wczoraj w przyjaznych progach radomskiego Centrum Organizacji Pozarządowych związkowe medale Straży Granicznej wręczyli wyróżnionym Robert Lis – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG oraz Wiceprzewodniczący – Paweł Matuszewski.

Tekst i foto: Rafał Jeżak

🙂

Policja i Straż Graniczna pozwoli na przeniesienie z Służby Więziennej

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w piśmie do RPO Marcina Wiącka poinformował, że Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w obu formacjach. Z kolei MON podkreśliło, że postulat RPO dot. funkcjonariuszy SW chcących kontynuować służbę w wojsku, został już wdrożony do porządku prawnego w ramach ustawy o obronie Ojczyzny.

Sprawa, którą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich sięga końcówki marca zeszłego roku. Wtedy to RPO zwrócił uwagę na nierówne traktowanie w zakresie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb mundurowych. „RPO zwraca uwagę, że ten problem był już przez niego podnoszony w wystąpieniu do MSWiA z 2007 r. Wystąpienie to dotyczyło stanu prawnego obowiązującego pod rządami uchylonej już ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o SW, ale zawarte w nim tezy są nadal aktualne” – zauważał w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Rzecznik zwraca uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowych jednostek – Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz uczelni Służby Więziennej (Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości) – rozszerzeniu uległy kompetencje SW w zakresie rozpoznawania, wykrywania przestępstw, zapobiegania im, czy utrwalania dowodów. Zadania te mogą być realizowane w formie czynności administracyjno–porządkowych i operacyjno–rozpoznawczych, a więc właściwych dla takich służb, jak Policja, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Celno-Skarbowa. Oznacza to, że wiedza i kompetencje funkcjonariuszy SW mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych służbach mundurowych” – czytamy w piśmie RPO.

Początkowo w tej sprawie Rzecznik zwrócił się do ówczesnego ministra sprawiedliwości, który stwierdził, że w jego kompetencji „nie leży inicjowanie rozwiązań, które mają być zawarte w przepisach pragmatycznych służb podległych innemu zwierzchnictwu”. W związku ze zmianą władzy w Polsce, na początku lutego RPO ponownie wystąpił w tej sprawie. Tym razem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca, któremu przesłał całość korespondencji, „prosząc o rozważenie możliwości wprowadzenia w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb mundurowych przepisów umożliwiających przenoszenie się funkcjonariuszom SW do innych służb mundurowych”.

Nie wszyscy na “tak”

Na pismo RPO, z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpisał wiceszef resortu Czesław Mroczek. „Uprzejmie informuję, stosownie do stanowisk otrzymanych z Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej, że wymienione podmioty przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań w przepisach pragmatycznych ww. formacji umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w Policji i Straży Granicznej” – napisał Czesław Mroczek.

Odnosząc się szerzej do przedmiotowego zagadnienia warto podkreślić, że każda z wymienionych formacji pełni bardzo ważną rolę w strukturach bezpieczeństwa państwa. Służba Więzienna – podobnie jak Policja i Straż Graniczna – została utworzona jako formacja umundurowana i uzbrojona, której funkcjonariusze na mocy przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mają prawo do stosowania lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
FRAGMENT PISMA WICESZEFA MSWIA CZESŁAWA MROCZKA DO RPO

Jak zauważył wiceszef MSWiA, „nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej istnieje możliwość przenoszenia się na własną prośbę funkcjonariuszy m.in. Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Więziennej, jeżeli wykazują szczególne predyspozycje do jej pełnienia”. „W świetle przywołanej regulacji wydaje się, że podobne rozwiązanie mogłoby zostać przyjęte w ustawach pragmatycznych dotyczących Policji oraz Straży Granicznej” – wskazał.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SW – kpt. Katarzyna Król, Sejm – fot. Krzysztof Białoskórski, Śląska Policja

Odpowiedź na interpelację nr 1626 w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA za rok 2023

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański                

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 1626 Pani Poseł Ewy Kołodziej i grupy Posłów[1] w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 2023, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że przywołana w wystąpieniu ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023[2] była ściśle związana z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. – Ustawą budżetową na rok 2023[3]. Przedmiotowa regulacja miała charakter komplementarny w stosunku do ww. ustawy budżetowej na rok 2023, a przedłożone rozwiązania, znajdowały swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 i wiązały się z prawidłową realizacją budżetu na rok 2023.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że ustawa okołobudżetowa obowiązywała do 31 grudnia 2023 r., tym samym obecnie nie ma możliwości zmiany jej przepisów.

Odnosząc się natomiast do pytania Państwa Posłów o dalsze działania w omawianym obszarze, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024[4] nie powiela regulacji zawartych w art. 41 ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy okołobudżetowej. Powyższe oznacza, że podwyższenie uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w 2024 r. następuje od 1 stycznia 2024 r.

Z kolei w nawiązaniu do kwestii korespondencji dotyczącej omawianych przepisów prawa, uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), bezpośrednio oraz za pośrednictwem innych urzędów, wpłynęło ponad 1.200 petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy okołobudżetowej. Na otrzymane petycje (procedowane jako petycja wielokrotna), MSWiA udzieliło odpowiedzi 13 czerwca 2023 r. Odpowiedź ta następnie została opublikowana na stronie internetowej urzędu (link do publikacji: https://www.gov.pl/web/mswia/petycja-wielokrotna-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-budzetowej-na-2023-rok).

W przypadku jednego, tożsamego wystąpienia, przekazanego już po opublikowaniu odpowiedzi na stronie internetowej, autorowi udzielono odpowiedzi odsyłającej do stanowiska z 13 czerwca 2023 r.

Ponadto, 15 wystąpień w sprawie uznano za opinię obywatelską, która nie wymaga odpowiedzi. Dwie petycje przekazano, zgodnie z właściwością, do Ministerstwa Finansów, w jednym zaś przypadku korespondencję w sprawie przekazano do właściwych merytorycznie departamentów tutejszego urzędu.

Z poważaniem z up.

Wiesław Szczepański
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Źródło: https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=D3CJXU&view=null

Foto: MSWiA

Salon optyczny „Oko na Oko„ oferuje rabaty dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych

Salon optyczny „Oko na Oko„ z podwarszawskiego Komorowa dzięki porozumieniu z Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG przy NwOSG, oferuje rabaty dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych na usług optometryczne oraz ortooptyczne.

W naszym salonie optycznym największą wagę przywiązujemy do jakości usług, świadczonych przez nasz zespół. Filarem naszej firmy jest wykształcona i doświadczona kadra.

W ramach współpracy oferujemy:

– stały 22% rabat dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz ich rodzin na recepturowe soczewki okularowe (rabat od cen
katalogowych, po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej),

– rabat specjalny – 30% na zindywidualizowane soczewki progresywne firmy Esillor, Hoya, Zeiss,

– badanie ostrości wzroku oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego , bezpłatnie , po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu,

– aplikacja i dobór soczewek kontaktowych w pakiecie przy zakupie okularów,

– bezpłatne, profilaktyczne badanie ostrości wzroku dzieci (od 8 roku życia), po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.

Gwarantujemy:

– szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym: justowanie opraw, wymiana nosków, regulacja
zauszników, drobne naprawy.

Dodatkowo:

– parking przy salonie,

– oferta specjalna na wybrane produkty (załącznik nr 1),

– dynamiczny pomiar oka w technologii 3D urządzeniem Visioffice,

– szybka realizacja (okulary jednoogniskowe – realizacja do dwóch dni roboczych).

Naszymi partnerami są:

ESSILOR , SEIKO, HOYA, ZEISS ( producenci najnowszej generacji soczewek okularowych )
W salonie znajdziesz oprawy takich marek jak : GUESS, Timberland,Ana Hickman, Vasuma, Tonny,
Carolina Abram, Porsche Design, Jaguar, Davidoff, Pepe Jeans, Ted Baker, Vani, TOUS.

Załącznik nr 1

W ramach współpracy na rok 2024 proponujemy:

– 10 % rabat na wszystkie oprawy znajdujące się w salonie.

Ceny specjalne na następujące soczewki (cena za parę soczewek):

– soczewki do pracy biurowej (tzw. soczewki pół progresywne) z powłoką redukującą ilość
niebieskiego światła oraz zwiększającą kontrast widzenia
o indeksie 1.5 = 700 zł
o indeksie 1.6 = 880 zł,

– jednoogniskowe soczewki okularowe z powłoką odporną na zarysowania która pomaga zredukować
odbicia światła pod różnymi kątami, zarówno na przedniej jak i tylnej powierzchni soczewki
o indeksie 1.5 = 300 zł,

– soczewki progresywne z zastosowaną technologią Flex Optim, która zwiększa swobodę poruszania
się poprzez poszerzenie strefy widzenia z bliska. Soczewki proponujemy z powłoką odporną na
zarysowania która pomaga zredukować odbicia światła pod różnymi kątami, zarówno na przedniej
jak i tylnej powierzchni soczewki
o indeksie 1.6 = 1600 zł
o indeksie 1.6 z powłoką fotochromową = 2000 zł.

 

ZAPRASZAMY

OKO na OKO Salon Optyczny

ul. Sasanek 1c (przy Brzozowej) 

05-806 Komorów / Nowa wieś

tel. 530 666 355

www.okonaoko.pl

https://okonaoko.pl/

https://www.facebook.com/OkoNaOkoSalonOptyczny/

 

 

Co z emeryturą za służbę w PRL? “Pierwszym krokiem powinny być zmiany na poziomie rozporządzenia”

„Pierwszym krokiem powinny być zmiany na poziomie rozporządzenia – tak, by byli funkcjonariusze nie byli pozbawiani świadczeń emerytalnych jak leci” – mówi Magdalena Sroka, posłanka PSL (Trzecia Droga). Jak dodaje, w tej sprawie rozmawiała już wiceszefem MSWiA Wiesławem Szczepańskim. 

Kwestia emerytur dla funkcjonariuszy pełniących służbę w czasach PRL od lat wzbudza duże emocje w środowisku. Ustawą z 2016 roku, mundurowym obniżono emerytury, a oni sami dokument nazywają „ustawą represyjną”. Temat ten przewijał się w minionej kampanii wyborczej i został nawet zapisany w 100 konkretach, jakie przygotowała Koalicja Obywatelska. „Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa” – czytamy w punkcie 77.

Wydaje się, że rządząca koalicja zamierza dokonać zmian w przepisach, chociaż jak na razie nie pojawiły się żadne konkretne propozycje. O to jak powinny one wyglądać, zapytała Nikola Bochyńska z CyberDefence24.pl w rozmowie z Magdaleną Sroką. Parlamentarzystka podkreśliła, że dziś, ci mundurowi, „którzy idą do sądu, wygrywają procesy”. Jak dodaje, „państwo polskie płaci gigantyczne odszkodowania”. 

Ja osobiście uważam, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i trzeba tę sytuację uporządkować. Pierwszym krokiem powinny być zmiany na poziomie rozporządzenia – tak, by byli funkcjonariusze nie byli pozbawiani świadczeń emerytalnych jak leci. Kolejną kwestią powinna być z pewnością nowa ustawa.
MAGDALENA SROKA (PSL – TRZECIA DROGA), POSEŁ NA SEJM RP

Magdalena Sroka poinformowała też, że o zmianch w przepisach rozmawiała już z wiceszefem MSWiA Wiesławem Szczepańskim po to, by – jak dodała „znaleźć dobre rozwiązanie”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWiA

Wiceszef MSWiA: do końca kwietnia wszystkie kwestie dotyczące podwyżek będą uregulowane

Jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, projekty odpowiednich rozporządzeń, dzięki którym wypłaty 20-proc. podwyżek staną się faktem, jeszcze dziś trafią do uzgodnień w resortach polityki rodziny, pracy i polityki społecznej oraz finansów. „Będziemy starali się jak najszybciej dostać potwierdzenie i przekazać rozporządzenia do realizacji poszczególnym formacjom” – powiedział Szczepański. 

Mundurowe podwyżki, zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, wynieść mają 20-proc. Jednak jak mówi w rozmowie z redakcją wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, odpowiedzialny w resorcie m.in. właśnie za kwestie budżetu, każda z formacji nadzorowanych przez ministerstwo ma nieco inny system wynagradzania, a co za tym idzie konieczne jest dokonanie zmian w kilku rozporządzeniach. Te – jak udało się nam dowiedzieć – jeszcze dziś mają zostać przekazane przez resort spraw wewnętrznych i administracji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. 

Do końca kwietnia wszystkie wypłaty dotyczące kwestii podwyżek będą uregulowane. Może częściowo uda się pewne wypłaty zrealizować jeszcze w marcu” – mówi InfoSecurity24.pl wiceminister Szczepański.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.p

Foto: MSWiA

Sprawa waloryzacji uposażeń służb mundurowych w 2023 r. Wystąpienie do MSWiA

– Ustawa okołobudżetowa na 2023 r. pogorszyła waloryzację uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

– Tym, którzy odeszli na emeryturę, brak waloryzacji nie został w żaden sposób zrekompensowany, mimo, że pozostawali w służbie

– Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego

Na początku 2023 r. RPO zwrócił się do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów w sprawie waloryzacji kwoty bazowej uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy. Wątpliwości wnioskodawców dotyczyły art. 41 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.

Zgodnie z nim z ustawy budżetowej na rok 2023, w zakresie uposażeń wyłączono określone grupy zawodowe (żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy), którym określono waloryzację płac zgodnie z kwotą bazową w wysokości 1740,64 zł wskazaną w ustawie budżetowej na rok 2023 w okresie od 1.03.2023 r. do 3.12.2023 r., pozostawiając uposażenia w okresie od 1.01.2023 r. do 28.02.2023 r. na dotychczasowym poziomie, tj. z kwotą bazową wskazaną w ustawie budżetowej na rok 2022 wynoszącą 1614,69 zł.

Rekompensatą za zaniżone uposażenie w okresie 1.01.2023 – 28.02.2023 był mechanizm określony w art. 41 ust. 3 ustawy okołobudżetowej.  Zgodnie z tym przepisem uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypłacane od 1.03.2023 r. do 31.12.2023 r. podlegało każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem w dotychczasowej oraz w nowej wysokości.

Art. 41 ust. 3 ustawy okołobudżetowej pozwalał zatem na proporcjonalne doliczenie funkcjonariuszom i żołnierzom pozostającym w służbie po 1.03.2023 r. części waloryzacji (1/5 różnicy za okres od 1.01 do 28.02.2023 r.). Niestety żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, którzy odeszli na emeryturę w powoływanym okresie, brak waloryzacji uposażeń nie został w żaden sposób zrekompensowany, mimo, że pozostawali w służbie.

Z odpowiedzi ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, że ze względu na datę wejścia w życie ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 osoby składające z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prośbę o zwolnienie ze służby nie miały precyzyjnej wiedzy odnośnie skutków, jakie pociągnie za sobą ta decyzja w kwestii wysokości ich uposażenia oraz przyszłego świadczenia emerytalnego. Projekt przedmiotowej ustawy, który trafił do Sejmu RP 30.09.2022 r. zawierał zapisy wskazujące, że kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej na rok 2023 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od 1.03.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz przepis, zgodnie z którym uposażenie za ww. okres podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na 1.03.2023 r., obliczanym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023, a uposażeniem należnym na 1.01.2023 r., obliczonym na podstawie kwoty bazowej z 2022 r.

Minister poinformował, że we wspólnym komunikacie kierownictwa MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi z 5.12.2022 r. dotyczącym wydatkowania wynegocjowanych przez związki środków, z uwagi na wprowadzane od 1.03.2023 r. nowe dodatki i świadczenia, zaapelowali oni do funkcjonariuszy, którzy złożyli raporty o odejściu na emeryturę, o ponowną analizę tych decyzji. Minister zapewnił, że zobliguje komendantów służb do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania złożonych wniosków.

Problem nie został do dziś rozwiązany. W dalszym ciągu do Biura RPO wpływają bowiem wnioski od byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy odeszli na świadczenie emerytalne w okresie od 1.01.2023 do 28.02.2023.

RPO zwraca uwagę, że niektórzy z odchodzących na emeryturę/rentę nie zrobili tego z własnej inicjatywy, lecz byli zmuszeni ze względu na stan zdrowia. Przykładowo skargę złożyła funkcjonariuszka zwolniona ze Straży Granicznej 21.02.2023 r. i bezpośrednio po tym była hospitalizowana na oddziale leczenia nerwic. Przebywa ona obecnie pod ciągłą opieką psychiatry, korzysta z psychoterapii, mając na utrzymaniu 10-letnią córkę. Kolejny wnioskodawca otrzymał w wyniku badań lekarskich orzeczenie o trwałej niezdolności do służby – kat. C. Następny były funkcjonariusz Służby Więziennej przeszedł na zaopatrzenie emerytalno-rentowe ze względu na przewlekłą, nieuleczalną i postępującą chorobę prowadzącą do niepełnosprawność. Stan jego zdrowia pogorszył się na tyle, że nie był w stanie dalej wykonywać obowiązków służbowych.

W grupie osób odchodzących byli także funkcjonariusze/żołnierze, którzy w ogóle nie mieli możliwości wycofania raportu o zwolnienie ze służby, gdyż obiektywne przyczyny dotyczące stanu ich zdrowia np. w postaci wydanych orzeczeń lekarskich – stanowiły okoliczność, której musieli się podporządkować.

Zainteresowani wskazują, że pozbawienie ich podwyżki uposażeń w tym czasie wpłynęło bezpośrednio na wymiar emerytur, obniżając je o 7,8%. Podnoszą, że kwestionowane przepisy są rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z podstawowym poczuciem sprawiedliwości oraz zasadą legalizmu. W poprzednich latach, jak i w 2024 r., takie rozwiązanie nie zostało zastosowane i funkcjonariusze/żołnierze odchodzący na emeryturę w styczniu oraz lutym byli (poza 2023 r.) – tak jak inne grupy zawodowe – włączani w system podwyżek, jeżeli w danym roku takie podwyżki im przysługiwały. Sytuacja ta wskazuje na nieuzasadnione odstępstwo od powszechnego i periodycznego stosowania przepisów prawa w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych ze względu na termin odejścia ze służby.

RPO zwraca uwagę, że regulacje epizodyczne postrzegane są jako niezależne od innych przepisów, których zakres obowiązywania został precyzyjnie sformułowany. Jak wskazuje się w literaturze, przepisy epizodyczne to takie, które występują rzadko i nieregularnie, w czym wyraża się ich wyjątkowość, i obowiązują przez ściśle określony czas. Wydawane są one z powodu wyjątkowych okoliczności faktycznych, np. epidemii, stanu klęski żywiołowej czy stanu wyjątkowego.

Jest to zatem uregulowanie życia społecznego w warunkach anormalnych, a więc przepisami epizodycznymi nie powinno się regulować życia społecznego w warunkach codziennych. W przeciwnym wypadku zaufanie obywatela do państwa i prawa mogłoby zostać zakwestionowane.

Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, rozumianej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako pewien zespół cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne. Dzięki tym cechom prawa jednostka ma możliwość podejmowania decyzji o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą. Jednostka winna mieć możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu prawnego jak też oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, który obejmuje również żołnierzy i funkcjonariuszy, podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku. Regułą jest więc wprowadzenie podwyżek w 3 miesiące od opublikowania ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw z wyrównaniem od stycznia danego roku. Tym samym funkcjonariusz albo żołnierz po 1 stycznia 2023 r. byłby objęty waloryzacją uposażenia, gdyby nie krzywdzący mechanizm wprowadzony przepisami epizodycznymi na 2023 rok.

W uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej (oraz w odpowiedzi MSWiA) wskazano, że mechanizm ten ma na celu zachęcenie do pozostania w służbie. Wynika z tego, że jest on elementem kształtowania polityki kadrowej, a nie stanowi reakcji na żadne wyjątkowe okoliczności, które uzasadniałyby pozbawienie tej grupy prawa do waloryzacji.

Przeważająca część wniosków do RPO dotyczy właśnie naruszenia zasady zaufania do państwa i prawa, gdyż osoby które podejmowały wówczas decyzję o odejściu ze służby, chciały to zrobić na najbardziej korzystnych dla siebie warunkach.

Kwestionowany mechanizm został początkowo powielony w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, jednak po skorzystaniu przez Prezydenta RP z prawa weta, nowy projekt ustawy okołobudżetowej  tych niekorzystnych przepisów epizodycznych już nie zawierał.

Powyższa decyzja, z perspektywy ochrony praw i wolności tej grupy zawodowej zasługuje na aprobatę. Zachęcanie do pozostania w służbie nie powinno przybierać postaci groźby pozbawienia prawa do waloryzacji uposażenia.

Krytyczną ocenę art. 41 ustawy okołobudżetowej wyraził także Senat w uchwale z 30 listopada 2022 r. (druku nr 861), wykreślając go z projektu. Zdaniem Senatu sposób ustalania należnego żołnierzom i funkcjonariuszom w 2023 r. uposażenia odbiegał od sposobu dotyczącego ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego pozostałych grup pracowników państwowej sfery budżetowej, również opartego o kwotę bazową, określoną w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. W ocenie Senatu, regulacja ta była niezgodna z Konstytucją, w tym z określoną w art. 2 zasadą demokratycznego państwa prawa i wywodzoną z niej zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą określoności przepisów prawa i wynikającą z art. 7 zasadą legalizmu, a także z określonymi w art. 32 zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji.

Bezpieczeństwo prawne jednostki może pozostawać w kolizji z innymi wartościami, których realizacja wymaga wprowadzenia zmian do systemu prawnego. Przepisy epizodyczne są środkiem reakcji na takie zdarzenia, pod warunkiem, że reakcja taka jest adekwatna. Jednostka ma bowiem prawo oczekiwać, że regulacja prawna nie zostanie zmieniona na jej niekorzyść w sposób arbitralny. Prawodawca nie może jednak w sposób dowolny kształtować treści obowiązujących norm, traktując je jako instrument do osiągania celów bieżącej polityki kadrowej, a tak było w przypadku osób, które zostały zwolnione ze służby w okresie 1.01.2023-28.02.2023.

Marcin Wiącek prosi Ministra o zbadanie problemu i poinformowanie o stanowisku.

WZF.7060.8.2024

Załączniki:

Źródło: bip.brpo.gov.pl/pl

Foto: RPO