10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się Gala z okazji 10 rocznicy powstania Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim OSG.   

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą w intencji związkowców z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG działającego w Nadwiślańskim OSG, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku przez ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępę Dziekana SG, któremu towarzyszył ks. ppłk SG Ryszard Preuss Kapelan Nadwiślańskiego OSG.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Robert Lis w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom wspierającym Zarząd Oddziałowy, przede wszystkim podziękował byłym przewodniczącym i emerytom związkowym, którzy tworzyli historię i tradycję naszej organizacji, prowadzili nas do sukcesów i kreowali pozytywny wizerunek związku. Podziękował również przedstawicielom związków zawodowych z zaprzyjaźnionych służb mundurowych za prowadzenie wspólnych akcji na rzecz polepszenia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W uroczystościach, oprócz przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych służb mundurowych z Litwy i Łotwy, udział wzięli m. in. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, byli komendanci Nadwiślańskiego OSG, przedstawiciele związków zawodowych policji, służby więziennej, straży pożarnej i straży granicznej oraz przedstawiciele z firm kooperujących, takich jak Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe, PZU Życie, Omega Kancelarie Prawne, Wierzbicki Finanse, Centrum Reklamy Nmedia, Sigmagreen.

Gala była okazją do wręczenia medali pamiątkowych z okazji 10 rocznicy powstania Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, które otrzymali m. in.: Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. bryg. SG Jarosław Frączyk Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, płk rez. SG Mariusz Piętka Komendant Nadwiślańskiego OSG w latach 2008-2014, płk rez. SG Ryszard Pawlak Komendant Nadwiślańskiego OSG w latach 2006-2008, płk rez. SG Jerzy Stec Komendant Nadwiślańskiego Oddziału OSG w latach 2004-2006, ks. płk SG dr Zbigniew Kępa Dziekan Straży Granicznej, ks. ppłk SG Ryszard Preuss Kapelan Nadwiślańskiego OSG, insp. Kornela Oblińska Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, podinsp. Dorota Pater Naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, ppłk SG Sebastian Karamać Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NwOSG, Ewa Waligóra Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań NwOSG, Marcin Kolasa Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, Rafał Kruk Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego, Piotr Bazyluk Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim OSG, Maciej Węsierski Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Morskim OSG, Tomasz Głuszek Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie, Piotr Kumięga – Prezes Zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego, Jarosław Sędzik – Dyrektor Generalny Omega Kancelaria Prawne, Wojciech Kropiewnicki  Dyrektor Biura Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie, Marek Wierzbicki Prezes Wierzbicki Finanse i Alicja Cichawa  właścicielka Centrum Reklamy Nmedia.  

Jubileusz ten był znakomitą okazją do podsumowania działalności związku, zbilansowania doświadczeń, określenia kierunków działalności.

Uroczystość uświetnił występ Briana Allana znanego szkockiego muzyka, wokalisty, autora tekstów i producenta muzycznego.

Organizatorami gali był Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, przy udziale sponsora Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG powstał w dniu 29 listopada 2005 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego był Sylwester Kucharski. Zarząd od momentu powołania, czynnie i systematycznie angażował się w działania na rzecz obrony praw, godności oraz zawodowych interesów funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na dzień dzisiejszy Zarząd zrzesza ponad 600 członków i posiada pięć Zarządów Terenowych funkcjonujących przy Komendzie Nadwiślańskiego OSG, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi oraz Placówce Straży Granicznej  w Lesznowoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *