Osiągnięcia ministra Mariusza Błaszczaka

Przywracamy posterunki zlikwidowane przez poprzedni rząd

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 posterunków Policji. Zamknięcie ponad połowy polskich posterunków nie tylko obniżyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie przyniosło nawet oczekiwanych oszczędności. Od zeszłego roku przywracamy posterunki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przeprowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich opinie były jednym z decydujących czynników przy ponownym otwieraniu posterunków. Do 3 lipca 2017 r. przywróciliśmy już 51 jednostek Policji, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Minister Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania zadań. W tym celu powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld złotych będzie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Ten priorytetowy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16279,Osiagniecia-ministra-Mariusza-Blaszczaka.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *