Dodatek przedemerytalny także dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Jak się okazuje, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie nosi już takiej nazwy i nie dotyczy tylko Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. W toku prac MSWiA dodało do katalogu służb, które objęte zostaną przepisami projektowanych zmian, Służbę Więzienną. Jeśli przepisy te wejdą w życie, funkcjonariusze SW mogą liczyć m.in. – analogicznie do mundurowych podległych MSWiA – na przedemerytalne świadczenie motywacyjne po osiągnięciu uprawnień emerytalnych jeśli zdecydują się na pozostanie w służbie.

O tym, że dodatek przedemerytalny dotyczyć może także funkcjonariuszy Służby Więziennej w środowisku mówiło się już od jakiegoś czasu. Jak można usłyszeć nieoficjalnie, takie decyzje miały zapaść w wyniku uzgodnień dwóch wiceministrów: Michała Wójcika z resortu sprawiedliwości i Macieja Wąsika z MSWiA.

Początkowo projekt ustawy dotyczył jedynie służb podległych MSWiA co zresztą odzwierciedlał też jego tytuł. Jednak z pisma jakie 26 maja zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA wystosowała do dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji wynika, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął (26 maja) w trybie obiegowym projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Autorka pisma podkreśla też, że projekt został uzgodniony międzyresortowo. Istotna informacja zawarta jest w ostatnim zdaniu tego dokumentu, gdzie zastępca dyrektora departamentu prawnego prosi o „potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, z uwagi na planowane skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów”. Oznacza to, że już niebawem projekt superustawy może znaleźć się w Sejmie, a co za tym idzie wejście w życie nowych przepisów już od lipca tego roku wydaje się wciąż możliwe.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/dodatek-przedemerytalny-takze-dla-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej-mswia-rozszerza-superustawe?

Foto: Służba Więzienna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *