Senat nie zwiększył budżetów służb. Ustawa wraca do Sejmu

Senat przyjął uchwałę dotyczącą budżetu na 2021 rok. Senatorowie nie zdecydowali się jednak na zwiększenie budżetów służb, i to zarówno tych mundurowych jak i specjalnych. Środki jakimi dysponować będą te formacje pozostaną więc na poziomie przyjętym przez Sejm. Ponieważ do tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto jednak szereg innych poprawek, w tym także tę tworzącą rezerwę celową na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach społecznej służby, teraz budżetem ponownie zajmie się Sejm. Nie oznacza to jednak, że jest jeszcze szansa na zwiększenie finansowania służb, bowiem na tym etapie legislacyjnym posłowie zajmować się będą jedynie wprowadzonymi przez Senat zmianami.

Budżety służb nie zmienią się. Tak najkrócej można podsumować efekty senackich prac nad tegoroczną ustawą budżetową. W izbie wyższej nie pojawiły się poprawki, których celem byłoby zwiększenie finansowania służb mundurowych czy specjalnych, mimo że przedstawiciele tych ostatnich podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dość otwarcie mówili o tym, że kwoty budżetów powinny być wyższe. Ostatecznie jednak poprawki dotyczące finansowania służb – tak specjalnych, jak i mundurowych – nie pojawiły się, a co za tym idzie budżety te pozostaną na poziomie zapisanym w ustawie przyjętej pod koniec ubiegłego roku przez Sejm.

Budżetowy patchwork

Policja w przyszłym roku otrzymać ma nieco ponad 10,1 mld złotych (w ubiegłym roku do dyspozycji formacji oddano ponad 11,6 mld złotych, a przed nowelizacją ponad 10,3 mld złotych). Dla Państwowej Straży Pożarnej, przewidziano nieco ponad 3,2 mld złotych (budżet po ubiegłorocznej noweli wynosił ponad 3,5 mld złotych, przed nowelizacją prawie 3,3 mld złotych). Straż Graniczna do wydania będzie miała 1,713 mld złotych (w 2020 roku ponad 1,8 mld złotych, a przed nowelą 1,76 mld złotych). Tegoroczny budżet Służby Ochrony Państwa wynieść ma natomiast w roku 329 342 000 złotych, (budżet 2020 po nowelizacji ponad 348 mln złotych; przed nowelizacją – ponad 338 mln złotych), a Służba Więzienna otrzymała ponad 3,46 mld (budżet 2020 3,38 mld złotych).

Agencja Wywiadu w tym roku dysponować będzie środkami w wysokości ponad 252 mln złotych, (w 2020 roku jej budżet wynosi prawie 282 mln złotych, a przed nowelą prawie 271 mln złotych). Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała prawie 631,6 mln złotych (ubiegłoroczny budżet wynosił 653 mln złotych, przed nowelą 643 mln złotych), a Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie mogło wydać nieco ponad 211 mln złotych (w 2020 roku ponad 227 mln złotych; przed nowelą prawie 213 mln złotych).

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/senat-nie-zwiekszyl-budzetow-sluzb-ustawa-wraca-do-sejmu?

Foto: Senat RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *