Bezpieczni i “sukcesywnie nagradzani”. Maciej Wąsik o pracy mundurowych w trakcie pandemii

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, rozwiać miał poselskie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa mundurowych w czasie zagrożenia epidemicznego. Według wiceministra, stan kadrowy w policji, SG oraz SOP “nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią”. Trochę inaczej sprawę mogą widzieć jednak służby, m.in. policja.

Jeszcze w październiku 2020 roku do Sejmu wpłynęła interpelacja poselska Marka Biernackiego, dotycząca bezpieczeństwa epidemicznego pododdziałów zwartych policji. Poseł doczekał się jednak odpowiedzi resortu dopiero na początku lutego 2021 roku, i to dość ogólnej. Odpowiedź na pytania dotyczące analiz zagrożeń epidemiologicznych związanych z COVID-19, w szczególności zagrożeń dla Oddziałów Prewencji Policji oraz Nieetatowych Pododdziałów Prewencji, niepokojących zjawisk związanych z potencjalnym zagrożeniem wśród funkcjonariuszy działających w poddziałach zwartych oraz środków prewencyjnych podejmowanych przez kierownictwo resortu, tak by ograniczyć ryzyko zachorowań w tej grupie, zajmuje zaledwie parę zdań. Jak informuje polityka Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, “siły i środki policyjne są każdorazowo kierowane do działań zabezpieczających w liczbie niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie, a ich planowanie opiera się na analizie stanu zagrożenia”. Wiceminister zapewnił również, że Komenda Główna Policji na bieżąco podejmuje działania zmierzające do niwelowania zagrożeń mających związek z sytuacją w kraju. Działania te, to m.in. ograniczanie kontaktów policjantów z różnych pododdziałów.

Wąsik pisze również, że monitorowana jest, co oczywiste w obecnej sytuacji, liczba funkcjonariuszy Policji, w tym z oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji, kierowanych do działań, a także objętych izolacją lub kwarantanną. Komenda Główna Policji zapewnia natomiast, że w jednostkach, w których diagnozuje się funkcjonariuszy chorych na COVID-19, stosuje się powszechnie obowiązujące zasady izolacji i kwarantanny. Funkcjonariusze “są też na bieżąco wyposażani w środki ochrony osobistej i produkty służące do dezynfekcji” – dodaje polityk.

Więcej szczegółów na temat zabezpieczenia mundurowych w związku z pandemią SARS-CoV-2 otrzymała od Macieja Wąsika Hanna Gill-Piątek. Posłanka, której interpelacje dotyczyły funkcjonariuszy nie tylko z Policji, ale również tych ze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, odpowiedź otrzymała także na początku lutego br. Jak zapewnia w niej Maciej Wąsik, na podstawie danych przesłanych przez komendy główne tych formacji, “w okresie trwania pandemii COVID-19 policjanci oraz funkcjonariusze SG zaangażowani do wykonywania zadań związanych z jej zwalczaniem są sukcesywnie wyróżniani nagrodami pieniężnymi”. W przypadku SG nagrody te objęły szczególnie mundurowych, którzy zaangażowani zostali w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Co ważne, Wąsik podkreśla, że stan kadrowy w policji, SG oraz SOP “nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią”. Wiceminister przywołuje jednak dane z jeszcze z października, gdy zakażonych COVID-19 było 1 673 policjantów i 146 funkcjonariuszy SG, a na 21 października 2020 r. – 45 funkcjonariuszy SOP. Wydaje się, że trochę inne zdanie na ten temat mogą mieć funkcjonariusze. Jak podkreślał w styczniu br. rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka, siły formacji są osłabione,”a koledzy i koleżanki w zastępstwie nieobecnych mają jeszcze więcej zadań do wykonania w dobie pandemii”. A warto podkreślić, że zakażonych było wtedy, jak podawała KGP w styczniu br., 432 policjantów i 98 pracowników policji, czyli znacząco mniej niż jeszcze w październiku 2020 roku.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/bezpieczni-i-sukcesywnie-nagradzani-maciej-wasik-o-pracy-mundurowych-w-trakcie-pandemii?

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *