IX Oddziałowa Konferencja Delegatów ZO NSZZ FSG przy NwOSG wybrała nowe władze

W dniach 24-25 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się IX Oddziałowa Konferencja Delegatów Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG.

Konferencję otworzył przewodniczący Robert Lis, który podziękował wszystkim związkowcom za ciężką i owocną pracę w minionej kadencji na rzecz poprawy warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Delegaci przyjęli przedłożone sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy. W dalszej części Konferencji wybrano nowe władze Zarządu Oddziałowego.

Nowy skład Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG:

• Przewodniczący – Robert Lis
• I Wiceprzewodniczący – Katarzyna Nowosielska
• Wiceprzewodniczący Skarbnik – Marek Zasim
• Wiceprzewodniczący Sekretarz – Paweł Matuszewski
• Wiceprzewodniczący – Łukasz Kurek
• Wiceprzewodniczący – Krystian Wojciechowski
• Wiceprzewodniczący – Dominik Skorupski
• Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej Jodłowski
• Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Piotr Łapeta
• Wiceprzewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – Rafał Suchecki

Zwieńczeniem całodziennej części sprawozdawczo-wyborczej była uroczysta kolacja, w której uczestniczyli między innymi:

• Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Robert Bagan;
• Zastępca Komendanta NwOSG, płk SG Dariusz Lutyński;
• Zastępca Komendanta NwOSG, płk SG Paweł Sobieraj;
• były Komendant NwOSG, płk rez. SG Jerzy Stec;
• Komendant PSG w Mielniku, kpt. SG Piotr Bazyluk;
• Komendant PSG w Białowieży, mjr SG Marek Ziniewicz;
• Zasłużony związkowiec Straży Granicznej z Mielnika, kolega Jarosław      Szymański;
• Przedstawiciele centralnych władz LIDA, związków zawodowych służb wewnętrznych Łotwy: Armands Augustans i Edgars Bole;
• Przewodnicząca Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP, pani Beata Kalicka;
• Przewodniczący NSZZP Województwa Mazowieckiego, Dariusz Brzezicki;
• Przewodniczący ZW NSZZ Strażaków „Florian” Województwa Mazowieckiego, Dariusz Łazarczyk;
• Pani Alicja Cichawa, reprezentująca firmę „Nmedia”;
• Prezes firmy ubezpieczeniowej WDB S.A., pan Radosław Grzęda;
• Pan Marek Wierzbicki z firmy „Wierzbicki Usługi Finansowo-Prawne”,
• Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie, pan Grzegorz Jandziak
• Pan Tomasz Kotlimowski z firmy „TK Ubezpieczenia”,
• Przewodniczący Regionu IPA KGSG, kolega Marcin Dmitruk.

Przedsięwzięcie zorganizował nasz Zarząd Oddziałowy przy wsparciu sponsora, firmy „Wierzbicki Usługi Finansowo-Prawne”.

Nad aspektami prawnymi podczas Konferencji czuwał Mecenas Michał Krawczyk.

Wszystkim delegatom i zaproszonym gościom Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej serdeczne dziękuje za udział w Konferencji.

Źródło: http://zonadwislanski.pl/ix-oddzialowa-konferencja-delegatow-zo-nszz-fsg-przy-nwosg-wybrala-nowe-wladze/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *