Służby mundurowe na Radomskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Promowanie działania “Świadomi-Czujni-Bezpieczni”

Nina Pielińska z PSP nr 4 w Radomiu oraz Szymon Marczak z III LO im. D. Czachowskiego w Radomiu zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w eliminacjach miejskich 45-tego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się dzisiaj (08.02) w Radomiu. W czasie spotkania policjanci z KMP w Radomiu promowali program “Świadomy-Czujny-Bezpieczny”, który jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu począwszy od przypomnienia numeru alarmowego poprzez popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Na początku konkursu wszystkich uczestników przywitał Rafał Czajkowski, prezes OSP miasta Radomia.

Były to już 45-te eliminacje miejskie, w których najlepszymi okazali się Nina Pielińska z PSP nr 4 w Radomiu oraz Szymon Marczak z III LO im. D. Czachowskiego w Radomiu zajmując pierwsze miejsca. Puchary zwycięzcom wręczyli mł. asp. Karolina Krawczyk i st. post. Marta Wziątek z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu; Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG; podporucznik Katarzyna Nowosielska, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej; Krzysztof Kamiński z Nadleśnictwa Radom; Tomasz Kołton, współwłaściciel firmy „Pol-Poż”; Dorota Sułecka, zastępca dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu oraz druhowie Dariusz Niewczas i Rafał Jeżak z Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomia, która była organizatorem konkursu.

Turniej był też okazją do spotkania się przedstawicieli służb mundurowych z Mazowsza z młodzieżą i dziećmi z radomskich szkół. Policjantki z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu oraz funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przypomniały podstawowe zasady bezpieczeństwa, a dzieci wzbogaciły się o wiedzę, jak bezpiecznie zachować się m. in. na drodze, w domu, w czasie pożaru. Uczniowie radomskich szkół bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, przytaczali sytuacje, z którymi się spotkali. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Policji. Promowano też program “Świadomy-Czujny-Bezpieczny”, który jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Autor: mł. asp. Karolina Krawczyk

Źródło: mazowiecka.policja.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *