O krok od “podwyżek”. MSWiA publikuje projekty rozporządzeń

Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekty rozporządzeń, dzięki którym możliwe będzie podwyższenie mundurowych uposażeń o wskaźnik waloryzacji, jaki na ten rok dla sfery publicznej zaplanował rząd. Zgodnie z założeniami “podwyżki” obowiązywać mają od 1 marca.

W przygotowanym przez MSWiA projekcie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego czytamy, że celem nowelizacji jest “osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 7,8 proc. tj. o 491 zł (z tytułu wzrostu kwoty bazowej) w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej”. Wzrost o którym mowa spowoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną będzie większe o 532 zł.

Z kwoty 532 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 41 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 491 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej szacowane są na poziomie 312 zł (samo uposażenie wraz z dodatkami o charakterze stałym). Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 179 zł.
FRAGMENT UZASADNIENIA PROJEKTU NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OTRZYMYWANIA I WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW, DODATKÓW DO UPOSAŻENIA ORAZ USTALANIA WYSŁUGI LAT, OD KTÓREJ JEST UZALEŻNIONY WZROST UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodować mają wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłynąć na wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby. Zaznaczono też, że mnożniki w poszczególnych grupach zaszeregowania określono przy założeniu, że w każdej z nich wzrosną one o około 7,8 proc. To wszystko, jak piszą twórcy zmian, pozwolić ma na to, że przeciętne uposażenie policjanta (na 1 marca 2023 r.) wyniesie 7 361 zł (6 795 zł bez nagrody rocznej). “Będzie stanowiło to wypełnienie oczekiwań policjantów, wpłynie na poprawę warunków służby funkcjonariuszy Policji, wzmocni atrakcyjność pełnienia służby w Policji i zmniejszenie liczby wakatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych” – zaznaczono w dokumencie.
 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Internet

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *