Mundurowi z łatwiejszym dostępem do broni. Mają “wzmocnić potencjał obronny”

Funkcjonariusze i żołnierze już niebawem będą mogli, znacznie łatwiej niż dotychczas, otrzymać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej. To wynik wprowadzonych zmian w przepisach, które – jak czytamy w uzasadnieniu – dadzą “szansę na stosunkowo szybkie, a bez dodatkowych kosztów dla państwa, wzmocnienie potencjału obronnego Polski”. Różne projekty dotyczące zmian w ustawie o broni i amunicji na legislacyjnym rynku pojawiały się w ostatnich latach przynajmniej kilkukrotnie. Żaden z nich jednak, przynajmniej do tej pory, nie zyskał na tyle politycznego poparcia by przejść sejmowo-senacką ścieżkę i trafić na biurko prezydenta. Żaden poza ustawą “o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych”. Pod tą nazwą kryje się bowiem, oprócz nowelizacji kilkunastu innych aktów prawnych, właśnie zmiana przepisów ustawy o broni i amunicji. Dlaczego te regulacje zdecydowano się wprowadzić nieco “tylnymi drzwiami” nie wiadomo, wiadomo jednak, że kiedy przepisy wejdą w życie, mundurowym otrzymać pozwolenie na broń będzie łatwiej niż do tej pory.

“Celem projektowanych zmian jest racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni palnej. Ma to istotne znaczenie proobronne, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie. Da szansę na stosunkowo szybkie, a bez dodatkowych kosztów dla państwa, wzmocnienie potencjału obronnego Polski. Zwiększy także poczucie osobistego bezpieczeństwa wśród obywateli, gdyż wzmocni ochronę zdrowia, życia, a także miru domowego” – czytamy w uzasadnieniu jakie dołączono do projektu, autorstwa posłów sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, który za sprawą prezydenckiego podpisu, za chwilę stanie się obowiązującym prawem.
Na czym dokładnie polegają zmiany? Najistotniejszą, jest określenie kręgu podmiotów, które będą mogły uzyskać pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia ze względu na “chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez taką osobę”. Uprawnienie to dotyczyć będzie funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia potencjału obronnego Polski zasadne jest ułatwienie uzyskiwania pozwolenia na broń funkcjonariuszom i żołnierzom, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową, a także osobom pełniące terytorialną służbę wojskową co najmniej rok oraz sędziom i prokuratorom.
FRAGMENT UZASADNIENIA AUTOPOPRAWKI DO KOMISYJNEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAW W CELU LIKWIDOWANIA ZBĘDNYCH BARIER ADMINISTRACYJNYCH I PRAWNYCH

Co ciekawe, w toku prac nad ustawą z jej przepisów zniknęli prokuratorzy i sędziowie, którzy podobnie jak mundurowi, mieli mieć możliwość skorzystania z łatwiejszej ścieżki w procesie uzyskiwania pozwolenia.
 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: NwOSG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *