Praca u dziadka doliczona do stażu policyjnego

Policjant skierował sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Policjant będzie mógł doliczyć do stażu pracowniczego okresy pracy w gospodarstwie rolnym. W ten sposób po wieloletniej batalii uzyska wyższe uposażenie zasadnicze.

W 2011 r. funkcjonariusz zwrócił się do komendanta głównego policji o zaliczenie do stażu mającego wpływ na wysokość pensji okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym dziadków w charakterze domownika. Chciał skorzystać z prawa do zmiany wysługi lat w związku z zaliczeniem dotychczas nieudokumentowanych okresów. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy przy przyjęciu do służby funkcjonariusz nie dysponował dokumentami potwierdzającymi takie okresy. Na tej podstawie funkcjonariusz chciał doliczyć do stażu pracę na roli w latach 1989–1993 oraz 4 miesiące z lat 1995–1996.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1064229,praca-w-gospodarstwie-rolnym-staz-pracy-policjanta.html

Foto: ShutterStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *