Zaskarżył decyzję przełożonych o przeniesieniu do innego wydziału. Sąd uchylił rozkaz

Sąd uchylił rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i poprzedzający go rozkaz Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej w sprawie przeniesienia służbowego z urzędu. Chodzi o sprawę funkcjonariusza, który w trybie natychmiastowym został przeniesiony pomiędzy wydziałami na równorzędne stanowisko, z zachowaniem dotychczasowego uposażenia. Policjant zaskarżył decyzję przełożonych, ponieważ uznał ją za karę i degradację służbową.

Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej rozkazem personalnym przeniósł z urzędu jednego z referentów Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Jordanowie do pełnienia dalszej służby w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej i mianował go na równorzędne stanowisko referenta Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego z dniem 21 sierpnia 2017 r., z zachowaniem dotychczasowego uposażenia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/14428,zaskarzyl-decyzje-przelozonych-o-przeniesieniu/?fbclid=IwAR0vZxIBBXYKTIWML5HrTGL8oN6O70Jac_bCp-D9C1fJGf9VmU8JJYScFJA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *