Rafał Jankowski spotkał się z szefem MSWiA. Rozmawiali o art. 15a i nie tylko….

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

1 marca w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Strony Porozumienia zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana ta, zgodnie z zapisami Porozumienia, ma wejść w życie od 1 lipca 2019 roku.

W listopadzie 2018 roku mundurowi postulowali zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Podczas wielogodzinnych negocjacji strony ustaliły, że w tej kwestii pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak zdeklarowały wolę rozwiązania problemu do końca 2019 roku, co zapisano w Porozumieniu.

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/?fbclid=IwAR0iQSO-ZtYMx9MIAHDUTH7kyfiDCA99Ibndq0EN4CaxFV2Pmf10k0DTrpk

Foto: NSZZP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *