Rozmowa dyscyplinująca będzie zaskarżalna? Zapadła istotna dla policjantów decyzja

27 marca br. podjęła istotną dla policjantów decyzję dotyczącą petycji przyznającej uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej – poinformował Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej. Petycję przedstawił poseł Robert Warwas z PiS.

Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dotyczących sytuacji prawnej funkcjonariusza obwinionego o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego. W ocenie składającego petycję zasadne jest, aby obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie ustawy o Policji uzyskał uprawnienie do złożenia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej przeprowadzonej na podstawie art. 132 ust. 4b ustawy o Policji.

Wnioskodawca zaproponował zmianę art. 132 ust. 4c ustawy o Policji oraz dodanie do tego artykułu ustępów 4d-4g, podając proponowaną treść przepisów.

Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu do MSWiA.

Czytaj więcej: https://ochrona24.info/16518,decyzja-istotna-dla-policjantow/?fbclid=IwAR3YWHyUKRM231wG4e_uubLW-Hy8gsNy9c9wv7WQwRAAP3zkasT-3OouLKE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *