Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

 Warszawa 28 październik  2015 r.

KOMUNIKAT

W dniu 28 października 2015 roku  odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów Związków Zawodowych służb mundurowych woj. mazowieckiego .
Poszczególne służby reprezentowali:

–    Dariusz Łazarczyk  – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
–    Zbigniew Głodowski – Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
–    Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
–    Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Z uwagi na przeprowadzenie szeregu działań związanych z protestem między innymi miasteczko oraz pikieta pod Sejmem RP, jak również w obliczu nowej politycznej rzeczywistości powyborczej , braku ukonstytuowanego Parlamentu oraz nowego Rządu RP, Mazowiecki Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjął decyzje o zawieszeniu akcji protestacyjnej (wszystkie formy) na terenie województwa mazowieckiego.

Przewodniczący
Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego
Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *