Podziękowania za dar serca

27 czerwca 2024 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży granicznej odbyło się spotkanie Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dr n. med. Agnieszka GRONOWSKA,

Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – Mariusz MALEWICZ,

Przewodniczący Stowarzyszenia-Konfraternia Mazowiecka Odznaki Św. Floriana Mazovia w Polsce – Jacek GROMEK,

Przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych – Waldemar BOCHEŃSKI,

Wiceprezes Federacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych RP – podinsp. Piotr GRZYWIŃSKI,

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej – Robert LIS,

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej – Paweł Matuszewski.

W części oficjalne wyróżnieni zostali najbardziej zasłużeni krwiodawcy Straży Granicznej i osoby wydatnie wspierający cykliczne przedsięwzięcie pn. NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA organizowane dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Uchwałą Nr 2 z dnia 14 stycznia 2024 r. Kapituła Orderu św. Floriana Mazovia, w duchu założonych celów Stowarzyszenia a szczególnie:

kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich,

Złotym Krzyżem ustanowionym w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Za Wybitne Zasługi, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa, praw człowieka oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości, Kapituła Orderu św. Floriana Mazovia wyróżniła mi.n. Roberta LISA.

Przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy NwOSG wręczyli medale Za Zasługi dla Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej Komandorowi Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia, Panu Jackowi GROMKOWI i Przewodniczącemu Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej st. chor. szt. SG Andrzejowi BAZIAKOWI.

W części roboczej spotkania omówiono kwestie możliwości dalszego rozwoju krwiodawstwa w formacji granicznej i współpracy z innymi służbami. Wybrano również Prezydium Zespołu, Przewodniczącą została kpt. SG Anna WILMAN z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Na koniec Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG podziękował Koledze Andrzejowi BAZIAKOWI ustępującemu Przewodniczącemu Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej za wieloletnią współpracę i wsparcie.

Foto: SG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *