Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Zbigniew Głodowski

Reprezentant funkcjonariuszy Służby Więziennej

uczestniczących w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa

w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 i 2010

z prawem przechodzącym na lata 2011 i 2012.

Pismo kierowane do funkcjonariuszy SW i do informacji członków Mazowieckiej Federacji

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym na następne lata. Nasze roszczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 października 2012 r. Aby nie ograniczać się wyłącznie do własnego środowiska przygotowaliśmy możliwość dla funkcjonariuszy w całej Polsce. Oczywiście dla tych, którzy chcieli w ten pozew wejść i podjęli razem z nami ryzyko. W 20014 r. włączyło się 620 funkcjonariuszy z całej Polski. W październiku 2014 r. gotowe były dokumenty tych uczestników. W tym momencie pojawił się dylemat.

Sąd w toczącej się już sprawie dla 221 funkcjonariuszy Okręgu Warszawskiego, mimo złożonego w tej sprawie wniosku w pozwie, nie określił postanowieniem toczącego się postępowania jako proces w postępowaniu grupowym. Co w moim przekonaniu jest ważne dla 221 funkcjonariuszy, których roszczenie Sąd już rozpatruje, ale ważniejsze jest dla 620 funkcjonariuszy. Dlaczego jest to ważne dla 620 uczestników? W przypadku gdy Sąd postanowi, że roszczenia nasze będzie rozstrzygane w postępowaniu grupowym, tych 620 funkcjonariuszy przystąpi do toczącej się już sprawy na takich samych uprawnieniach jakby złożyli pozew 23 stycznia 2012 r. Co jest ważne i wytłuszczam to zdanie, nie obejmuje ich wówczas okres przedawnienia. Wystąpiliśmy ponownie do sądu z wnioskiem, o to aby sprawa ta była rozpatrywana w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wówczas w listopadzie 2014 r. Sad Okręgowy wydał postanowienie o odmowie rozstrzygania tej sprawy w tym trybie, jako nieuprawniony. Przewodnicząca Sądu Okręgowego oświadczyła, że Sąd nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, choć prawdopodobnie mamy prawo do niewypłaconej waloryzacji.

Czytaj dalej Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Stanowisko w sprawie wirtualnych podwyżek w 2016 roku przedstawionych dla resortu MSW

Warszawa 18 sierpień 2015 r.
Stanowisko
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi podwyżek uposażeń w roku 2016 dla funkcjonariuszy i pracowników podległych resortom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża stanowisko.
1. Zapowiedziane podwyżki uposażeń i wynagrodzeń to jest średnio po 160-170 zł. brutto na etat nie zaspakajają oczekiwań naszych środowisk. Dodatkowe obwarowanie podwyżek sposobem ich rozdziału budzi wiele wątpliwości. Należy przypomnieć, ze od wielu lat zarobki funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych nie były rewaloryzowane co spowodowało drastyczny spadek siły nabywczej uposażeń i gwałtowne ubożenie naszych rodzin.
1. Oczekujemy odmrożenia uposażeń i wyrównania o stopień inflacji za okres kiedy zarobki nie były objęte rewaloryzacją. Wprowadzenia rozwiązań systemowych, które w sposób stały i sprawiedliwy zagwarantują równomierny wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników.
2. Oczekujemy na realne zwiększenie budżetów na wydatki rzeczowe. Rosnąca ilość zadań oraz konieczność utrzymywania coraz większej ilości sprzętu i wyposażenia wymagają zwiększonych nakładów finansowych.
Zapowiedzi regulacji płacowych w 2016 r. dla funkcjonariuszy i pracowników resortów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości nie można w żaden sposób nazwać podwyżką w naszej ocenie jest to nieudolna próba naprawy wieloletnich zaniedbań, za które odpowiada Rząd RP.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Radom, dn. 11 maja 2015 r.

KOMUNIKAT

            W dniu 11 maja 2015 roku w Radomiu w ramach prac Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów służb mundurowych woj. mazowieckiego. Poszczególne służby reprezentowali:

Czytaj dalej Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych