Uposażenia w górę. Zielone świtało dla “1000 plus” w służbach MSWiA

Zapowiadane przez kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji zrównanie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA z poborami żołnierzy wkrótce stanie się faktem. Rozporządzenia, które są niezbędne by podnieść pensję na start, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Według dokumentów, nowe regulacje mają zastosowanie od 1 maja.

Pomysł zrównania pierwszej płacy w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji z poborami żołnierzy zawodowych pojawił się w połowie marca. Zapowiedział go ówczesny szef resortu Marcin Kierwiński, który ocenił – na przykładzie Policji, że „służba jest kompletnie niekonkurencyjna na przykład ze służbą w wojsku”. „Mówiąc szczerze jest to kompletnie nielogiczne, więc to też będziemy zmieniać” – zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji” – tłumaczył.

Jak się okazało, po niespełna trzech miesiącach od zapowiedzi podwyższenie pierwszej płacy w służbach podległych MSWiA wkrótce stanie się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały odpowiednie rozporządzenia – dotyczące Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – które są już podpisane przez wiceszefa resortu Wiesława Szczepańskiego.

Policji zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. „D” z 1,433 do 1,915, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.010 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego” – wskazywało MSWiA w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Warto wskazać, że w poszczególnych służbach podległych MSWiA sposób rozdziału kwot jest jednak różny.

Państwowej Straży Pożarnej utworzony został „dodatek wprowadzający do służby” dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta. Według rozporządzenia, dodatek wprowadzający do służby przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce w wysokości 544 złotych. Jak zapewniał w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort spraw wewnętrznych, nowy dodatek spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. W rozporządzeniu zawarto również, że strażak straci prawo do dodatku wprowadzającego do służby „z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe”.

Straży Granicznej zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MSWiA wskazywało na podwyższeniu  kwoty w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 złotych oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych” – informował resort.

Z kolei w Służbie Ochrony Państwa podwyższeniu uległa stawka uposażenia zasadniczego dla 15 grupy uposażenia, tj. na stanowisku kursant, z 3.730 zł do 4.220 zł, co stanowi wzrost o 490 zł. Również w tym przypadku, według MSWiA podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza SOP zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 złotych.

 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *