Bonusy edukacyjne i 10% zniżki na czesne oraz korzystne formy zajęć i egzaminów dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Filia Instytutu Studiów Podyplomowych WSNP w Grodzisku Mazowieckim oraz Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny Wyższych Uczelni prowadzi 23 lata działalność oferując możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, uzupełnienia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego dzięki współpracy z czterema uczelniami wyższymi

Adresy mailowe uczelni wyższych, które są dostępne w korzystnej ofercie naszej firmy WIPER:

https://naukistosowane.edu.pl/

http://wsnp.edu.pl/

http://sgk.edu.pl/

https://wssmia.edu.pl/

Podejmując studia w wybranej Uczelni otrzymasz najwyższej jakości wykształcenie, dzięki:

 profesjonalnej kadrze – doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy, specjaliści w swych dziedzinach;

 praktycznym profilu nauki – poznajesz nie tylko teorię, zdobywasz umiejętności i kompetencje;

 dogodnej formie studiów – wspomaganie metodami i technikami kształcenia na odległość – Wykłady na żywo / Webinaria. Uzyskujesz dostęp do ogromnej bazy materiałów Uczelni, dostępnych o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem między ZO NSZZ FSG przy NwOSG a Rektorami, funkcjonariusze i pracownicy SG, decydujący się na zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy w wybranej Uczelni mogą skorzystać z bonu edukacyjnego i 10% zniżki na czesne oraz korzystnej formy zajęć i egzaminów.

Kontakt telefoniczny:

Jolanta Wąsikowska tel. 509286688,

Romuald Wąsikowski tel. 501058790

Adresy mailowe:

studiujwgrodzisku@gmail.com , studiapodyplomowewgrodzisku@gmail.com

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

została założona w 2004 roku i jest uczelnią innowacyjną o statusie akademii.

Misją uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów, w oparciu o najwyższe standardy Total Quality Management.

Dołącz do grona studentów Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu do 10 IX 2023r. i zrealizuj bon edukacyjny wartości 300 zł, na poczet kształcenia w naszej uczelni.

Studia I stopnia (licencjackie):

Studia II stopnia (magisterskie):

Studia jednolite magisterskie (pięcioletnie):

Kurs na drony!

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS),
w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

http://wsnp.edu.pl/

Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych. Oferujemy poszukiwane kierunki:

Administracja- studia licencjackie i magisterskie w tym:

Pedagogika – studia licencjackie i magisterskie w tym:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie

https://wsnp.edu.pl/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-studia-jednolite-magisterskie/

Pedagogika Specjalna – Jednolite studia magisterskie

https://wsnp.edu.pl/pedagogika-specjalna-jednolite-studia-magisterskie/

Psychologia – Jednolite studia magisterskie

https://wsnp.edu.pl/psychologia/

Praca socjalna – studia licencjackie

https://wsnp.edu.pl/praca-socjalna-studia-licencjackie/

Instytutu Studiów Podyplomowych

https://podyplomowe.info/

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
Oferowane studia podyplomowe są propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Pełen katalog kierunków znajduje się na stronie internetowej
www .podyplomowe.info

Oferujemy także bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

https://wsnp.edu.pl/akademia-nauczyciela-bezplatne-szkolenia/

Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie

http://sgk.edu.pl/

Pedagogika Licencjackie:

Pedagogika uzupełniające (magisterskie):

MBA „Master of Business Administration” to jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie, które adresowane są dla osób zajmujących się zarządzaniem

Strona: https://mba.sgk.edu.pl/

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki w Warszawie

https://wssmia.edu.pl/

jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.). Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest na podstawie ponad 25-letniego doświadczenia we współpracy ze środowiskiem naukowym, biznesowym, politycznym, oraz międzynarodowym. tak, aby Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali niezbędną wiedzę,

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach I stopnia (licencjackie)
i II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Politologia.

Z A P R A S Z A M Y  D O  NAUKI 🙂 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *