Będą dodatkowe pieniądze dla mundurowych, ale nie na podwyżki

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował o przyznaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego dodatkowych środków finansowych dla mundurowych. Nie zostaną one jednak przeznaczone na podwyżki, a m.in. na zapowiadany wcześniej dodatek graniczny, dodatek terenowy oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Dofinansowany zostanie również fundusz nagród formacji podległych MSWiA. I to o 30 mln złotych.

“(…) premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na dodatek graniczny oraz świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby. Związki zawodowe wynegocjowały m.in. dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto oraz zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku dla czterech służb MSWiA zostanie zwiększony o 30 mln zł” – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie te rozwiązania wejść mają w życie od marca 2023 roku. Ich wprowadzenie potwierdzono 5 grudnia podczas spotkania w siedzibie resortu, w którym uczestniczyli i przedstawiciele związków zawodowych, i kierownictwo Ministerstwa.
Informacje o świadczeniu motywacyjnym MSWiA kieruje przede wszystkim do funkcjonariuszy, którzy zaplanowali, że w przyszłym roku pożegnają się z mundurem. W treści zawarto bowiem apel o ponowną “analizę tych decyzji”, pod którym “podpisało się” nie tylko kierownictwo MSWiA, ale i strona związkowa. Co więcej, minister Mariusz Kamiński zapewnia, że “zobliguje komendantów poszczególnych służb do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji”. Biorąc to wszystko pod uwagę, widać że liczba mundurowych, którzy w przyszłym roku ma odejść z formacji także na MSWiA zrobiła wrażenie. Oficjalnie żadne liczby nie padły, ale związkowcy mówili o nawet 8 tys. odejściach z Policji, czyli dwa razy więcej, niż w poprzednich latach.
“Za długoletnią służbę”
I MSWiA, i strona społeczna potwierdzić miały podczas spotkania, że “konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie”. Tak zadziałać ma, według nich, świadczenie motywacyjne dla wszystkich mundurowych z co najmniej 15-letnim stażem służby. Będzie się ono rozpoczynało od 5 proc. i rosło co roku o 1 proc., do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na tym poziomie (15 proc.) i – co istotne – nie będzie się wykluczać ze świadczeniem motywacyjnym wprowadzonym w trakcie pandemii – w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. Co kluczowe jednak, dopiero po wysłużeniu 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to ma być więc powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego.
Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone ustawą. Co więcej, jak podkreślono, “świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15. roku służby jest pierwszym krokiem do wprowadzenia progresywnego systemu uposażeń“.
Za służbę na granicy
Przywrócony zostanie również dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej “zielonej granicy” oraz na przejściach lotniczych i morskich. MSWiA i strona społeczna wspólnie ustalić miały, że wyniesie on 450 zł brutto. Zgodnie z ich szacunkami, dodatek trafi do 6,5 tys. mundurowych.
Za służbę w terenie
Resort pracuje również nad przepisami zwiększającymi dzienną stawkę dodatku terenowego dla policjantów. Wzrosnąć ma ona z 1 proc. do 6 proc. kwoty bazowej. “Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania wysokość przyznawanego policjantom dodatku terenowego wzrośnie z około 16 zł do około 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania określonych zadań” – czytamy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę waloryzację zaplanowaną na marzec przyszłego roku. Po jej wejściu w życie, dodatek terenowy wynosił będzie już 105 zł.
Jak informuje MSWiA, dodatek terenowy będzie przysługiwał policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (stołecznej) Policji, na obszarze której znajduje się jednostka organizacyjna formacji, w której pełni on służbę. W przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – poza komórką organizacyjną, w której funkcjonariusz pełni służbę (z uwagi na terenową strukturę tych jednostek). Dodatek trafi również do mundurowego, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorący udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki.
Za “wzorowe zachowanie”
Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostać mają również na zwiększenie funduszu nagród dla służb podległych MSWiA. Do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa trafi – na ten cel – 30 mln złotych więcej. Według wyliczeń MSWiA, środki przeznaczone w tym roku na fundusz nagród w poszczególnych formacjach przekroczyć miały 2,7 proc., czyli wartość zapisaną w poprzednim porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi. “Przykładowo, na 30 września br. w Policji było to już 2,86 proc. Do końca roku poziom nagród osiągnie ponad 3 proc.” – podaje resort.
To jednak, według zapewnień MSWiA, nie koniec rozwiązań, których celem jest poprawa warunków służby funkcjonariuszy formacji podległych resortowi oraz zachęcenie doświadczonych mundurowych do jak najdłuższego pozostawania w służbie. By to osiągnąć, rozszerzony ma zostać również katalog osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dodatek ten przyznany zostać ma także w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, pełniącym służbę na terenie stolicy. Wysokość dodatku wynieść ma – analogicznie jak u policjantów – 548,30 zł brutto.
Kolejne finansowe zmiany dotyczą minimalnego progu dodatku funkcyjnego, który ma zostać podwyższony do 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku. Skorzystać ma na tym, według MSWiA, prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych temu resortowi. Państwowa Straż Pożarna ma odnotować podwyższenie pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji). Wprowadzona zostać ma również coroczna waloryzacja tych świadczeń. Uzgodniono także, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji, co pozwolić ma na zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji podległych MSWiA.
Nic nie zmieniło się w kwestii waloryzacji, która w służbach wejdzie w życie 1 marca 2023 roku. Ale niezależnie od tego, w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają “podwyżkę” w kwocie przewidzianej na pełny rok.
Związki zawodowe nie podjęły jeszcze decyzji, jak te rozwiązania wpłyną na trwający w służbach mundurowych protest. Czekają na kompleksowe wyliczenia, które zapewnić ma im MSWiA. Dopiero po ich otrzymaniu i analizie podejmowane będą dalsze kroki.
 

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Wspólny komunikat kierownictwa MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *