Kto odchodzi z Policji?

Policja zmaga się z historycznie wysokim poziomem wakatów. Powodem kłopotów są m.in. ubiegłoroczne i tegoroczne odejścia. Po ilu latach służby policjanci najczęściej decydują się pożegnać z mundurem? Dane do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl jasno pokazują, że „krytyczny” jest przedział między 15 a 20 rokiem w służbie, choć spora grupa decyduje się na odejście znacznie wcześniej, jeszcze przed osiągnięciem jakichkolwiek praw emerytalnych.  

Zgodnie ze stanem na 1 kwietnia 2024 roku, w całym kraju brakowało ponad 15,5 tys. policjantów. To sporo, nawet biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia stan etatowy w formacji – w myśl ustawy modernizacyjnej – znów został podniesiony. Policja – jak zapewnia – robi co może by kadrową dziurę „załatać”, ale do kwietnia udało się przyjąć do służby jedynie 907 policjantów. W tym samym czasie ze służby odeszło ponad 4,2 tys. mundurowych, a w całym 2023 roku z formacją pożegnało się 9458 mundurowych.

Z czego wynika tak kiepska sytuacja kadrowa w największej podległej MSWiA formacji? Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Po pierwsze fala odejść z jaką mamy do czynienia już od kilku lat, to wynik pewnej naturalnej i możliwej do przewidzenia fluktuacji kadr. Największe nabory do Policji odbywały się bowiem na początku lat 90-tych, a rozpoczynający wtedy służbę funkcjonariusze zwyczajnie chcą przejść na emeryturę. Po drugie, ostatnio waloryzacja emerytur (a w tym roku także uposażeń) była znacząco wyższa niż w latach poprzednich, co w naturalny sposób skłaniało mundurowych do decyzji, które były zwyczajnie finansowo opłacalne. Jeśli dodamy do tego odejścia z powodów osobistych oraz te związane z rozczarowaniem służbą czy ze względów zdrowotnych, mamy gotowy przepis na początek kadrowej katastrofy.

By móc skutecznie zapełnić wakaty z jednej strony trzeba postawić na rekrutację, z drugiej zachęcać do pozostania w formacji tych mundurowych, którzy już dziś pełnią służbę i zdobyli niezbędne do sprawnego funkcjonowania formacji doświadczenie. Mówiąc wprost, zachęty – także te finansowe – muszą być kierowane precyzyjnie do konkretnych grup. Kto zatem odchodzi z Policji?

Z danych, jakie redakcji InfoSecurity24.pl przekazała Komenda Główna Policji wynika, że zarówno w tym jak i w zeszłym roku z formacją najczęściej żegnali się mundurowi ze stażem między 15 a 20 lat – w tym roku było to 1805 osób, a w zeszłym aż 2924 osoby. Są to policjanci, którzy uzyskali już prawa emerytalne, choć ich świadczenie – co istotne z punktu widzenia rozwiązań mających skłonić ich do pozostania w służbie – nie należy raczej do specjalnie wysokich. 

Liczną grupę stanowią też funkcjonariusze pełniący służbę od 20 do 25 lat. W całym 2023 roku z Policji odeszło ich aż 2275, a do kwietnia tego roku już 925. „Podium” zamykają mundurowi ze stażem od 25 do 30 lat. W ubiegłym roku ze służbą w Policji pożegnało się ich 1803, a w tym 669. Najmniej odejść notuje się u mundurowych pełniących służbę powyżej 30 lat (2023 – 789, do 1 kwietnia 2024 – 420), choć funkcjonariusze z takim stażem służby jest zapewne też w Policji zwyczajnie najmniej.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *