Co się zmieni w związkach zawodowych służb mundurowych?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2019 r. Poz. 1608

Zwolnienie funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu
opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej funkcjonariusza.

Funkcjonariusze mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, z tym że nie przysługuje im prawo do strajku.

Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku, dla którego ustawa przewiduje powołanie, a także funkcjonariusz mianowany na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej albo
naczelnika, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie, o której mowa w art. 32
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

To tylko niektóre zmiany. Poniżej cała ustawa.

Ustawa: D2019000160801

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1608/1?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *