MSWiA wprowadzi zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Jest projekt rozporządzenia

Resort spraw wewnętrznych i administracji, zgodnie z zapowiedzą zamierza wprowadzić zakaz przebywania w obszarze strefy nadgranicznej przy granicy z Białorusią. W opublikowanym projekcie rozporządzenia wskazano 27 miejsc, które mają zostać objęte ograniczeniami. Wszystkie z nich leżą na terenie województwa podlaskiego. Konieczność wprowadzenia czasowego zakazu wynika – jak tłumaczy resort – „z faktu nasilenia w II kwartale 2024 r. presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej”.

O tym, że na polsko-białoruskiej granicy wprowadzona zostanie „strefa buforowa”, poinformował dziś rano, podczas podczas konferencji prasowej, premier Donald Tusk. Na reakcję resortu spraw wewnętrznych nie trzeba było długo czekać. Już późnym popołudniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt odpowiedniego rozporządzenia.

Resort spraw wewnętrznych i administracji planuje wprowadzić czasowy (na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia) zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej.

W gminie Czeremcha chodzi o jedenaście miejscowości: Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Berezyszcze, Stawiszcze, Połowce, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża oraz Pohulanka.

W gminie Kleszczele wykaz wymianie cztery miejscowości objęte zakazem przebywania w strefie nadgranicznej: Dobrowoda, Kuraszewo, Policzna, Biała Straż. Natomiast w gminie Dubicze Cerkiewne – sześć miejscowości: Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe i Wygon.

W przypadku miejscowości Wierzchowskie, gmina Hajnówka, zakaz dotyczy przebywania na obszarze położonym „od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Zanowińskim, przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Ćwirkowsim, przecięcie Trybu Ćwirkowskiego z Trybem Olemburskim, styk Trybu Olemburskiego z rzeką Leśną Prawą, dalej przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany.

W wykazie jest również wskazana miejscowość Podolany w gminie Białowieża. „Zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany, przecięcie Trybu Olemburskiego z Trybem Zwierzynieckim, przecięcie Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Jagiellońskim, przecięcie Trybu Jagiellońskiego z drogą Królewską, dalej do punktu załamania granicy obrębów ewidencyjnych Podolany i Białowieża w pobliżu przecięcia się drogi Stoczek z rzeką Narewka” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *