Jaka waloryzacja uposażeń w 2025 roku? Jest pierwsza propozycja

Choć dopiero co, rząd domknął kwestie wypłaty w służbach mundurowych tegorocznej waloryzacji uposażeń, to rozpędu nabierają już prace nad ustawą budżetową na rok 2025. Oczekiwania dotyczące poziomu przyszłorocznych podwyżek wyraziła już strona społeczna i jeśli rząd zdecydowałby się na jej akceptację, mundurowi mogliby otrzymać uposażenia wyższe o nie mniej niż 15 proc. 

Sprawa wysokości corocznej waloryzacji w sferze budżetowej, a więc także w służbach mundurowych, budzi jak zwykle niemałe emocje. Nie inaczej będzie zapewne, kiedy światło dzienne ujrzy projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Jak na razie trwają prace nad jej kształtem. Pojawiają się też już pierwsze propozycje dotyczące wysokości przyszłorocznej waloryzacji wynagrodzeń.

Jak czytamy w dokumencie datowanym na 17 maja, w myśl przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ przedłożyły „wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Centrale związkowe, w piśmie do ministra finansów, oczekują m.in. że przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń w budżetówce, wyniesie nie mniej niż 15 proc.

/…/

Rząd przewiduje

Według scenariusza, prezentowanego w ramach przyjętego pod koniec kwietnia „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027”, w 2024 r. inflacja konsumencka wynieść ma 5,2 proc., a w 2025 r. 4,1 proc. Czy właśnie taki wskaźnik zapisany zostanie w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok dowiemy się dopiero za jakiś czas, ale już dziś na potencjalną zmienność prognoz zwracają uwagę związkowcy. Jak czytamy, „strona pracowników zastrzega sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników”.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Internet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *