Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Radom, dn. 11 maja 2015 r.

KOMUNIKAT

            W dniu 11 maja 2015 roku w Radomiu w ramach prac Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów służb mundurowych woj. mazowieckiego. Poszczególne służby reprezentowali:

– Dariusz Łazarczyk – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,

– Zbigniew Głodowski – Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,

– Robert Lis – Oddziałowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

– Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

 
Mazowiecki Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych podjął decyzję o utworzeniu Federacji Służb Mundurowych Województwa Mazowieckiego, po uzyskaniu akceptacji Zarządów poszczególnych organizacji.

 
Podstawowymi celami Federacji będą:

– wzajemna współpraca Służb Mundurowych woj. mazowieckiego w dążeniu do poprawy warunków pracy i płacy funkcjonariuszy służb mundurowych;
– reprezentowanie funkcjonariuszy służb mundurowych przed władzami wojewódzkimi i krajowymi;
– podejmowanie wspólnych działań w tworzeniu prawa, a także udział w zapobieganiu wprowadzania niekorzystnych jego zmian;
– podejmowanie działań mających na celu zagwarantowanie właściwych dla funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnień emerytalno-rentowych oraz świadczeń chorobowych i socjalnych;
– likwidacja sztucznie utrzymywanych wakatów oraz zagwarantowanie realnych środków w budżetach poszczególnych formacji, zapewniających możliwość bieżącej realizacji zadań ustawowych;
– wprowadzenie programu modernizacji służb mundurowych;
– zapewnienie systemowej opieki medycznej dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin;
– ochrona członków  i ich rodzin przed obniżeniem standardów życia;
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych i bezpiecznych warunków służby i pracy oraz gwarancji właściwego poziomu uposażenia;
– wdrożenie programów, działań i akcji społecznych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec funkcjonariuszy oraz odpowiedniej ochrony prawnej;
– zwrot niewypłaconej za rok 2009-2010 waloryzacji płac oraz odmrożenie waloryzacji od 2011 roku, a także zagwarantowanie podwyżek płac w roku 2016;
– ochrona interesów zawodowych i społecznych członków Federacji, emerytów, rencistów i ich rodzin;
– dążenie do równego traktowania poszczególnych służb i ich funkcjonariuszy, w szczególności w sferze socjalnej i finansowej;
– organizowanie i udział we wspólnych akcjach protestacyjnych i manifestacjach;
–  wzajemna wymiana informacji;
– integracja zawodowa i społeczna zrzeszonych służb, ich funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów, a także ich rodzin;
– współpraca z organizacjami międzynarodowymi.

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
Związku Zawodowego Strażaków „Florian”
/-/
Dariusz Łazarczyk
 
 
 
Zarząd Okręgowy
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
/-/
Zbigniew Głodowski
 
 
 
Oddziałowa Organizacja Związkowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej
/-/
Robert Lis
 
 
 
Zarząd Wojewódzki
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Woj. Mazowieckiego w Radomiu
/-/
Rafał Kruk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *