Stanowisko w sprawie wirtualnych podwyżek w 2016 roku przedstawionych dla resortu MSW

Warszawa 18 sierpień 2015 r.
Stanowisko
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi podwyżek uposażeń w roku 2016 dla funkcjonariuszy i pracowników podległych resortom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża stanowisko.
1. Zapowiedziane podwyżki uposażeń i wynagrodzeń to jest średnio po 160-170 zł. brutto na etat nie zaspakajają oczekiwań naszych środowisk. Dodatkowe obwarowanie podwyżek sposobem ich rozdziału budzi wiele wątpliwości. Należy przypomnieć, ze od wielu lat zarobki funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych nie były rewaloryzowane co spowodowało drastyczny spadek siły nabywczej uposażeń i gwałtowne ubożenie naszych rodzin.
1. Oczekujemy odmrożenia uposażeń i wyrównania o stopień inflacji za okres kiedy zarobki nie były objęte rewaloryzacją. Wprowadzenia rozwiązań systemowych, które w sposób stały i sprawiedliwy zagwarantują równomierny wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników.
2. Oczekujemy na realne zwiększenie budżetów na wydatki rzeczowe. Rosnąca ilość zadań oraz konieczność utrzymywania coraz większej ilości sprzętu i wyposażenia wymagają zwiększonych nakładów finansowych.
Zapowiedzi regulacji płacowych w 2016 r. dla funkcjonariuszy i pracowników resortów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości nie można w żaden sposób nazwać podwyżką w naszej ocenie jest to nieudolna próba naprawy wieloletnich zaniedbań, za które odpowiada Rząd RP.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *