Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !

Szanowni Państwo,

 

Oferta kredytu gotówkowego, którą mam przyjemność Państwu zaprezentować nie posiada terminu ważności.

Bank jednak zastrzegł sobie prawo do wycofania jej w każdym czasie.

Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel – również na spłatę zobowiązań w innych bankach. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczone poniżej symulacje oraz Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).

Warunki cenowe:

Czytaj dalej Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !

Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

 Warszawa 28 październik  2015 r.

KOMUNIKAT

W dniu 28 października 2015 roku  odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów Związków Zawodowych służb mundurowych woj. mazowieckiego .
Poszczególne służby reprezentowali:

–    Dariusz Łazarczyk  – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
–    Zbigniew Głodowski – Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
–    Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
–    Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Czytaj dalej Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie

W dniu 08.10.2015 r. odbyła się pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych przed Sejmem RP w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele z Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Przyczynami protestu było m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji „satysfakcjonujących” podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Funkcjonariusze w trakcie pikiety domagali się również zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach z uwagi na międzynarodową sytuację związaną z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Związkowy komitet protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków na służby mundurowe.

W pikiecie uczestniczyło ponad 1000 osób reprezentujących związki zawodowe Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR-u, Służby Więziennej oraz Służby Celnej.

Czytaj dalej Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie

Spotkanie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Warszawa 25 września 2015 r.

 

KOMUNIKAT

W dniu 21 września 2015 roku w Radomiu odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów służb mundurowych woj. mazowieckiego Poszczególne służby reprezentowali:

Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,

Zbigniew Głodowski- Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,

Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

 

 

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

 

Z uwagi na brak realizacji postulatów naszego środowiska i braku rzetelnego dialogu społecznego postanowiono kontynuować protest.

Czytaj dalej Spotkanie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Zbigniew Głodowski

Reprezentant funkcjonariuszy Służby Więziennej

uczestniczących w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa

w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 i 2010

z prawem przechodzącym na lata 2011 i 2012.

Pismo kierowane do funkcjonariuszy SW i do informacji członków Mazowieckiej Federacji

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym na następne lata. Nasze roszczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 października 2012 r. Aby nie ograniczać się wyłącznie do własnego środowiska przygotowaliśmy możliwość dla funkcjonariuszy w całej Polsce. Oczywiście dla tych, którzy chcieli w ten pozew wejść i podjęli razem z nami ryzyko. W 20014 r. włączyło się 620 funkcjonariuszy z całej Polski. W październiku 2014 r. gotowe były dokumenty tych uczestników. W tym momencie pojawił się dylemat.

Sąd w toczącej się już sprawie dla 221 funkcjonariuszy Okręgu Warszawskiego, mimo złożonego w tej sprawie wniosku w pozwie, nie określił postanowieniem toczącego się postępowania jako proces w postępowaniu grupowym. Co w moim przekonaniu jest ważne dla 221 funkcjonariuszy, których roszczenie Sąd już rozpatruje, ale ważniejsze jest dla 620 funkcjonariuszy. Dlaczego jest to ważne dla 620 uczestników? W przypadku gdy Sąd postanowi, że roszczenia nasze będzie rozstrzygane w postępowaniu grupowym, tych 620 funkcjonariuszy przystąpi do toczącej się już sprawy na takich samych uprawnieniach jakby złożyli pozew 23 stycznia 2012 r. Co jest ważne i wytłuszczam to zdanie, nie obejmuje ich wówczas okres przedawnienia. Wystąpiliśmy ponownie do sądu z wnioskiem, o to aby sprawa ta była rozpatrywana w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wówczas w listopadzie 2014 r. Sad Okręgowy wydał postanowienie o odmowie rozstrzygania tej sprawy w tym trybie, jako nieuprawniony. Przewodnicząca Sądu Okręgowego oświadczyła, że Sąd nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, choć prawdopodobnie mamy prawo do niewypłaconej waloryzacji.

Czytaj dalej Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Stanowisko w sprawie wirtualnych podwyżek w 2016 roku przedstawionych dla resortu MSW

Warszawa 18 sierpień 2015 r.
Stanowisko
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi podwyżek uposażeń w roku 2016 dla funkcjonariuszy i pracowników podległych resortom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża stanowisko.
1. Zapowiedziane podwyżki uposażeń i wynagrodzeń to jest średnio po 160-170 zł. brutto na etat nie zaspakajają oczekiwań naszych środowisk. Dodatkowe obwarowanie podwyżek sposobem ich rozdziału budzi wiele wątpliwości. Należy przypomnieć, ze od wielu lat zarobki funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych nie były rewaloryzowane co spowodowało drastyczny spadek siły nabywczej uposażeń i gwałtowne ubożenie naszych rodzin.
1. Oczekujemy odmrożenia uposażeń i wyrównania o stopień inflacji za okres kiedy zarobki nie były objęte rewaloryzacją. Wprowadzenia rozwiązań systemowych, które w sposób stały i sprawiedliwy zagwarantują równomierny wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników.
2. Oczekujemy na realne zwiększenie budżetów na wydatki rzeczowe. Rosnąca ilość zadań oraz konieczność utrzymywania coraz większej ilości sprzętu i wyposażenia wymagają zwiększonych nakładów finansowych.
Zapowiedzi regulacji płacowych w 2016 r. dla funkcjonariuszy i pracowników resortów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości nie można w żaden sposób nazwać podwyżką w naszej ocenie jest to nieudolna próba naprawy wieloletnich zaniedbań, za które odpowiada Rząd RP.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Radom, dn. 11 maja 2015 r.

KOMUNIKAT

            W dniu 11 maja 2015 roku w Radomiu w ramach prac Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów służb mundurowych woj. mazowieckiego. Poszczególne służby reprezentowali:

Czytaj dalej Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych Służb Mundurowych