Przepisy dyskryminują byłych policjantów i strażaków. MSWiA zdecyduje się na ich zmianę?

Jeśli byli policjanci lub strażacy zawodowi podjęli nową pracę po upływie roku od zwolnienia ze służby, to do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany czas służby w tych formacjach – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla, takie przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa, “stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych”. Adam Bodnar chce, by resort spraw wewnętrznych i administracji zajął się zmianą tych przepisów.

Zwolnieni funkcjonariusze skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Problem ten dotyczyć ma funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Jak podkreśla RPO, zgodnie z art. 302 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. Zasady nabywania uprawnień pracowniczych określono w art. 80 ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o Policji oraz w art. 70 ust. 1 ustawy 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z nimi policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby (a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą – w ciągu 3 miesięcy od tego dnia), okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/przepisy-dyskryminuja-bylych-policjantow-i-strazakow-mswia-zdecyduje-sie-na-ich-zmiane?

Foto: Straż Pożarna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *