Strażacy i strażnicy graniczni mogą liczyć na nagrody za działania podczas pandemii

Funkcjonariusze zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Straży Granicznej mogą liczyć na to, że tak jak koledzy z policji, zostaną wynagrodzeni za działania podejmowane w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął już decyzję o wyróżnieniu tych „szczególnie zaangażowanych” strażników. Natomiast szef PSP, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak zapowiedział akcję nagrodową, na którą jednak strażacy będą musieli jeszcze chwilę poczekać.

Związkowcy ze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej upomnieli się o nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, w połowie czerwca br. Związkowcy z SG temat ten poruszyli podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowach uczestniczył m.in. sekretarz stanu w resorcie, Maciej Wąsik, który zapewnić miał ich, że o wyróżnieniu nagrodami funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i komendantem głównym Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomaszem Pragą. Jak widać rozmowy te przyniosły efekt. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej poinformował bowiem właśnie, że szef formacji podjął już decyzję w tej sprawie.

„W dniu 1 lipca 2020 roku Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję o wyróżnieniu funkcjonariuszy Straży Granicznej szczególnie zaangażowanych w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi” — czytamy na stronie NSZZ FSG. Do mundurowych z SG trafić mają nagrody w wysokości 1000 zł. Wyróżnieni zostaną funkcjonariusze „delegowani lub zajmujący stanowiska wykonawcze, którzy wykazali się zaangażowaniem w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej i wewnętrznej”.

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” przygotował natomiast pismo w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, które trafiło do nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i szefa Obrony Cywilnej Kraju. Związkowcy pytali w nim, czy komenda planuje „przedsięwzięcia motywacyjne lub nagrodowe dla funkcjonariuszy PSP”. Jak podkreślali, jako strona społeczna, zauważyli potrzebę „docenienia strażaków za ich dotychczasową służbę w warunkach szczególnego zagrożenia podczas epidemii na wzór działań wdrożonych w innych służbach mundurowych”. Funkcjonariusze powołali się oczywiście na policję, która ogłosiła w czerwcu, że w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które policjanci realizują podczas stanu epidemii, kierownictwo podjęło decyzję o przyznaniu im nagród w kwocie łącznie 54 mln zł. Wyróżnionych zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/strazacy-i-straznicy-graniczni-moga-liczyc-na-nagrody-za-dzialania-podczas-pandemii?

Foto: SG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *