Modyfikacje w mundurowym czasie służby

Na rządowych stronach pojawiły się propozycje zmian w rozliczaniu czasu służby trzech podległych MSWiA formacji, czyli Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podkreślają autorzy, nowelizacje związane są z koniecznością uregulowania czasu podróży służbowej w czasie wolnym od służby, ale także realizacją związkowych postulatów.

W przypadku Policji chodzi m.in. o sytuacje, gdy w czasie wolnym od służby, ale w podróży służbowej policjant od momentu pobrania broni odpowiada za jej ochronę, stan techniczny i jej utrzymanie, co oznacza, że wykonuje swoje obowiązki. |Po wejściu w życie nowelizacji, sytuacja taka, czyli podroż służbowa z bronią, będzie uznawana za czas służby, z wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku. Zasada ta nie będzie jednak stosowania, jeśli cel podróży będzie się wiązał z udziałem policjanta w szkoleniu zawodowym, naradzie lub odprawie służbowej.

Inna modyfikacja spowoduje, że policjanci kierowani do udziału w akcjach czy operacjach policyjnych do macierzystych jednostek nie będą wracać z tzw. niedogodzinami – informowali niedawno policyjni związkowcy. Jak czytamy w uzasadnieniu, doprecyzowano że rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej określać będzie, oprócz dowódcy akcji lub operacji, także komendant główny Policji w uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby przypadkach, a do rozkładu czasu służby policjanta skierowanego do szkoły albo biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej nie stosuje się rozkładu czasu służby zmianowego i podstawowego. Zmiana ta, jak podkreśla MSWiA, wychodzić ma naprzeciw inicjatywie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Czytaj więcej, źródło: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/modyfikacje-w-mundurowym-czasie-sluzby?

Foto: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *