Patryk Jaki: „W pełni rozumiem potrzeby więziennictwa”

Niedługo potem trzy posłanki PO – Aldona Młyńczak, Zofia Czernow i Monika Wielichowska – skierowały do resortu sprawiedliwości interpelację w sprawie porozumienia rządu z funkcjonariuszami Służby Więziennej i ryzyka braku odpowiedniego zabezpieczenia placówek karnych w Polsce. Teraz Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki odpowiada parlamentarzystkom.

Odpowiadając na interpelację posłanek, Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, zanzaczył, że w pełni rozumie potrzeby więziennictwa i za jeden ze swoich priorytetów uznaje poprawę warunków pracy i płacy w Służbie Więziennej, realizującej zadania o kluczowym znaczeniu dla stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie.

Patryk Jaki przyznał, że docenia codzienny trud, sumienność, zaangażowanie i poświęcenie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Powiedział też, że formacja stale spotykaja się z wyrazami szacunku i uznania ze strony kierownictwa resortu sprawiedliwości. Wiceminister oznajmił, że właśnie z tych powodów Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło szereg realnych inicjatyw zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania Służby Więziennej w strukturach państwa, zwiększenia jej skuteczności w ochronie bezpieczeństwa obywateli, zachowania jej prestiżu oraz utrzymania kompetentnej, wykształconej i odpowiednio zmotywowanej kadry.

Fot. Twitter/Patryk Jak

Więcej, źródło: https://ochrona24.info/12561,patryk-jaki-o-sw/?fbclid=IwAR1chZqPPlkTgkTO903Btu9p9Br3VSfljzS58mFpu3ioRXTbG0IXz27qXwE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *