Rewolucja w mundurowych emeryturach coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy zmieniający zasady przechodzenia na emeryturę na funkcjonariuszy służby mundurowych. Oznacza to, że już niebawem policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, więzienni, funkcjonariusze KAS, ABW, CBA, SKW i SWW na emeryturę będą mogli odejść po odsłużeniu 25 lat służby, bez konieczności „dopracowania” do wymaganego dziś wieku 55 lat. Teraz przepisami zajmie się Sejm. Jak zapewnia MSWiA, które przygotowało projekt, zmiany zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Zmiany w przepisach emerytalnych to jeden z podstawowych postulatów jakie w czasie ubiegłorocznego protestu podnosili przedstawiciele służb mundurowych. Podpisane porozumienie gwarantowało funkcjonariuszom zniesienie konieczności 25 lat służby przy dodatkowym wymogu wieku min. 55 lat. Przygotowane w MSWiA przepisy, zgodnie z zapowiedziami, znoszą wymóg wieku, pozostawiając jedynie konieczność pełnienia służby przez 25 lat. „Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.” – chwali się MSWiA.

Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Przepisy przygotowane przez resort spraw wewnętrznych dotyczą wszystkich służb mundurowych, a więc oprócz tych podległych MSWiA także Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. “Nowelizacja przepisów ustawy prowadzi do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych – zarówno w zakresie warunków nabycia praw emerytalnych, jak również podstawy ustalenia świadczeń emerytalnych” – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu dokumentu.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/rewolucja-w-mundurowych-emeryturach-coraz-blizej?fbclid=IwAR24-pPjYK5UITq0kYWhqAOgLSMfRzzuodkVz8i_e5exG3K6FWRNEowF3Ic

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *