Infosecurity24 – Emerytura po 25 latach, płatne nadgodziny i związkowy pluralizm. Senat za zmianami w służbach mundurowych

Od wejścia w życie zmian w mundurowym systemie emerytalnym, funkcjonariuszy dzieli już tylko jeden krok. Ustawa przygotowana przez MSWiA i przyjęta niedawno przez Sejm, została przegłosowana dziś także w Senacie. W takiej same sytuacji są zapisy dotyczące wprowadzenia pluralizmu do wybranych formacji. Teraz, by nowe przepisy weszły w życie, potrzebny jest już tylko – w obu przypadkach – podpis prezydenta. Wydaje się jednak, że ta część procesu to jedynie formalność. 

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Uchwalone przepisy zakładają też, że mundurowi otrzymają pełnopłatne nadgodziny. Jak podkreślało MSWiA, „to wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r.”.

Przygotowaną przez MSWiA ustawę, na początku lipca przyjęła Rada Ministrów, a 19 lipca uchwalił ją Sejm. Realizacja zapisów ustawy nastąpić ma z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

/…/

Od lipca br. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla funkcjonariuszy. W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania ujednolicą zasady ich rozliczania. Po zmianach funkcjonariusze służb otrzymają 100 proc. płatnych nadgodzin. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna (w ciągu 10 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego funkcjonariusze będą mogli złożyć wniosek, że zamiast rekompensaty pieniężnej chcą skorzystać z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny).

Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby.

Senat zaakceptował również prezydencki projekt dotyczący wprowadzenia pluralizmu związkowego w wybranych formacjach. Mimo zdecydowanego i wytrwałego sprzeciwu mundurowych związkowców z policji, służby więziennej oraz straży granicznej, propozycja Andrzeja Duda przeszła ekspresowo drogę legislacyjną i wróciła na biurko prezydenta, więc można się spodziewać, że głowa państwa równie ekspresowo dokument podpisze. 

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/emerytura-po-25-latach-platne-nadgodziny-i-zwiazkowy-pluralizm-senat-za-zmianami-w-sluzbach-mundurowych?fbclid=IwAR2UgWtYzugsB7RgBFaBZmLd7rhRekhpDGcwaU-oZ6yloRO38rh1wMojibg#.XURLK4XyVWA.facebook

Foto: A. Ostrowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *