Związki Zawodowe Policjantów utworzyły Federację Służb Mundurowych i Publicznych a my dalej tkwimy w Forum Związków Zawodowych, w jakim celu?

Dnia 16 maja 2016r. w m. Piwniczna odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, na którym pod głosowanie przedstawiono szereg uchwał i wniosków. Najbardziej kontrowersyjnym tematem była uchwała Forum Związków Zawodowych (FZZ), do którego przynależy NSZZ FSG, zobowiązująca wszystkie organizacje należące do FZZ do wpłacenia dodatkowo podwójnej składki.

Należy zauważyć, że NSZZ FSG rocznie odprowadza na rzecz FZZ ponad 15 tys zł. Uchwała FZZ zobowiązująca NSZZ FSG do wpłacenia dwóch dodatkowych składek, w łącznej wysokości około 2800 zł, została podpisana przez Przewodniczącą FZZ oraz Wiceprzewodniczącego FZZ kol. Mariusza Tyla, który na co dzień przewodniczy NSZZ FSG.

Kol. Mariusz Tyl wyjaśniał podczas obrad Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, że był przeciw uchwale podjętej przez FZZ, natomiast podczas posiedzenia Zarządu Głównego głosował za dodatkowym obciążeniem podwójną składką NSZZ FSG.

Temat i sytuacja jest trudna do oceny także dla innych członków Zarządu Głównego NSZZ FSG, bowiem prowadzona dyskusja spowodowała, że złożono nawet wniosek o wystąpieniu z FZZ, głównie z uwagi na fakt, że FZZ nie wspierało w sposób należyty dotychczasowych działań NSZZ FSG. Wniosek ten został odrzucony 1 głosem i w dalszej konsekwencji Zarząd Główny w drodze uchwały postanowił jednak wpłacić dwie dodatkowe składki.

Czytaj dalej Związki Zawodowe Policjantów utworzyły Federację Służb Mundurowych i Publicznych a my dalej tkwimy w Forum Związków Zawodowych, w jakim celu?

Promocyjne warunki kredytów hipotecznych: MDM oraz rynku wtórnego – oferta ważna do 30 czerwca 2016 !

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa, że promocyjne warunki kredytu z dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” będą obowiązywały jeszcze przez miesiąc czyli do 30 czerwca 2016r.
Przypominam, że ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych” spowodowało, że od marca kredytobiorcy nie mogą wnioskować o dofinansowanie, które byłoby wypłacone jeszcze w tym roku. Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego, już za kilka miesięcy banki przestaną przyjmować wnioski o kredyty z dopłatą zaplanowaną na przyszły rok czyli 2017.
Zatem jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem mieszkania w programie „Mieszkanie dla młodych” to jest to ostatni moment.

Do 30 czerwca mamy dla Państwa bardzo interesujące warunki cenowe kredytu MDM:
– marża 1,90%
– prowizja 1,99%
Wymagania konieczne do uzyskania powyższych warunków:

Czytaj dalej Promocyjne warunki kredytów hipotecznych: MDM oraz rynku wtórnego – oferta ważna do 30 czerwca 2016 !

Kredyt z dofinansowaniem w programie „Mieszkanie dla młodych” z wypłatą w 2017r. – OSTATNI MOMENT ! ! !

Szanowni Państwo,

Ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych” spowodowało, że od marca kredytobiorcy nie mogą wnioskować o dofinansowanie, które byłoby wypłacone jeszcze w tym roku. Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego, już za kilka miesięcy banki przestaną przyjmować wnioski o kredyty z dopłatą zaplanowaną na przyszły rok czyli 2017.
Zgodnie z zapisami ustawy regulującej działanie programu, obsługujący go Bank Gospodarstwa Krajowego ma obowiązek ogłosić wstrzymanie przez banki przyjmowania kolejnych wniosków z wypłatą zaplanowaną na przyszły rok w momencie, w którym łączna kwota zarezerwowanych już w tym roku środków przekroczy 50 proc. zaplanowanego na kolejny rok limitu. Do końca kwietnia złożono w sumie 5 637 wniosków o wypłatę dofinansowania w 2017 r., wykorzystując w 21,48 proc. limit zaplanowany na 2017 r.
Zatem jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem mieszkania w programie „Mieszkanie dla młodych” to jest to ostatni moment.

Do końca maja mamy dla Państwa bardzo interesujące warunki cenowe kredytu MDM:
– marża 1,90%
– prowizja 1,99%

Wymagania konieczne do uzyskania powyższych warunków:

Czytaj dalej Kredyt z dofinansowaniem w programie „Mieszkanie dla młodych” z wypłatą w 2017r. – OSTATNI MOMENT ! ! !

10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się Gala z okazji 10 rocznicy powstania Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim OSG.   

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą w intencji związkowców z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG działającego w Nadwiślańskim OSG, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku przez ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępę Dziekana SG, któremu towarzyszył ks. ppłk SG Ryszard Preuss Kapelan Nadwiślańskiego OSG.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Robert Lis w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom wspierającym Zarząd Oddziałowy, przede wszystkim podziękował byłym przewodniczącym i emerytom związkowym, którzy tworzyli historię i tradycję naszej organizacji, prowadzili nas do sukcesów i kreowali pozytywny wizerunek związku. Podziękował również przedstawicielom związków zawodowych z zaprzyjaźnionych służb mundurowych za prowadzenie wspólnych akcji na rzecz polepszenia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej 10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

Rozporządzenia dot. podwyżek funkcjonariuszy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które zapewnią funkcjonariuszom Policji,Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !

Szanowni Państwo,

 

Oferta kredytu gotówkowego, którą mam przyjemność Państwu zaprezentować nie posiada terminu ważności.

Bank jednak zastrzegł sobie prawo do wycofania jej w każdym czasie.

Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel – również na spłatę zobowiązań w innych bankach. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczone poniżej symulacje oraz Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).

Warunki cenowe:

Czytaj dalej Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !

Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

 Warszawa 28 październik  2015 r.

KOMUNIKAT

W dniu 28 października 2015 roku  odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów Związków Zawodowych służb mundurowych woj. mazowieckiego .
Poszczególne służby reprezentowali:

–    Dariusz Łazarczyk  – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,
–    Zbigniew Głodowski – Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
–    Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
–    Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Czytaj dalej Zawieszamy akcję protestacyjną na Mazowszu

Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie

W dniu 08.10.2015 r. odbyła się pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych przed Sejmem RP w Warszawie, w której uczestniczyli przedstawiciele z Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Przyczynami protestu było m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji „satysfakcjonujących” podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Funkcjonariusze w trakcie pikiety domagali się również zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach z uwagi na międzynarodową sytuację związaną z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Związkowy komitet protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków na służby mundurowe.

W pikiecie uczestniczyło ponad 1000 osób reprezentujących związki zawodowe Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR-u, Służby Więziennej oraz Służby Celnej.

Czytaj dalej Mazowiecka Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na pikiecie w Warszawie

Spotkanie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Warszawa 25 września 2015 r.

 

KOMUNIKAT

W dniu 21 września 2015 roku w Radomiu odbyło się spotkanie Przewodniczących Zarządów służb mundurowych woj. mazowieckiego Poszczególne służby reprezentowali:

Dariusz Łazarczyk – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”,

Zbigniew Głodowski- Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,

Robert Lis – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

Rafał Kruk – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

 

 

Na spotkaniu dokonano omówienia i podsumowania prowadzonej na terenie województwa mazowieckiego akcji protestacyjnej służb mundurowych.

 

Z uwagi na brak realizacji postulatów naszego środowiska i braku rzetelnego dialogu społecznego postanowiono kontynuować protest.

Czytaj dalej Spotkanie Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Zbigniew Głodowski

Reprezentant funkcjonariuszy Służby Więziennej

uczestniczących w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa

w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 i 2010

z prawem przechodzącym na lata 2011 i 2012.

Pismo kierowane do funkcjonariuszy SW i do informacji członków Mazowieckiej Federacji

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym na następne lata. Nasze roszczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 października 2012 r. Aby nie ograniczać się wyłącznie do własnego środowiska przygotowaliśmy możliwość dla funkcjonariuszy w całej Polsce. Oczywiście dla tych, którzy chcieli w ten pozew wejść i podjęli razem z nami ryzyko. W 20014 r. włączyło się 620 funkcjonariuszy z całej Polski. W październiku 2014 r. gotowe były dokumenty tych uczestników. W tym momencie pojawił się dylemat.

Sąd w toczącej się już sprawie dla 221 funkcjonariuszy Okręgu Warszawskiego, mimo złożonego w tej sprawie wniosku w pozwie, nie określił postanowieniem toczącego się postępowania jako proces w postępowaniu grupowym. Co w moim przekonaniu jest ważne dla 221 funkcjonariuszy, których roszczenie Sąd już rozpatruje, ale ważniejsze jest dla 620 funkcjonariuszy. Dlaczego jest to ważne dla 620 uczestników? W przypadku gdy Sąd postanowi, że roszczenia nasze będzie rozstrzygane w postępowaniu grupowym, tych 620 funkcjonariuszy przystąpi do toczącej się już sprawy na takich samych uprawnieniach jakby złożyli pozew 23 stycznia 2012 r. Co jest ważne i wytłuszczam to zdanie, nie obejmuje ich wówczas okres przedawnienia. Wystąpiliśmy ponownie do sądu z wnioskiem, o to aby sprawa ta była rozpatrywana w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wówczas w listopadzie 2014 r. Sad Okręgowy wydał postanowienie o odmowie rozstrzygania tej sprawy w tym trybie, jako nieuprawniony. Przewodnicząca Sądu Okręgowego oświadczyła, że Sąd nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, choć prawdopodobnie mamy prawo do niewypłaconej waloryzacji.

Czytaj dalej Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta