Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za pluralizmem związkowym w służbach mundurowych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, który wszedł na ścieżkę legislacyjną z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie przyjęli projekt dotyczący pluralizmu związkowego z poprawkami, ale tylko o charakterze legislacyjnym. Komisja odrzuciła jednak propozycję dotyczącą organizacji wysłuchania publicznego, tak by – jak wnioskował Marek Wójcik – “zwykli” funkcjonariusze otrzymali szansę na wygłoszenie opinii na temat zmian zaproponowanych w ramach prezydenckiego projektu.

W imieniu prezydenta RP podczas posiedzenia komisji wypowiadał się Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił, że celem projektu jest “rozszerzenie wolności koalicji związkowej”. Jak stwierdził Mucha, z wnioskiem o wprowadzenie pluralizmu w wybranych służbach zwróciła się “strona społeczna”, a Andrzej Duda następnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy na ścieżkę legislacyjną. Dokument powstawać miał w toku konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem sprawiedliwości. Jej zakres podmiotowy obejmuje bowiem trzy formacje, czyli Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną. Mucha podkreślał również, że to nie pierwsza inicjatywa dotycząca pluralizmu w służbach mundurowych, a ten postulat pojawiał się już wcześniej.

Przedstawiciel prezydenta dodał także, że projekt zmian służy urzeczywistnieniu wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, która przysługuje obywatelom. Powołuje się również na fakt, że pluralizm związkowy funkcjonuje już w Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Celno-Skarbowej. W dalszej części dyskusji przypomina się jednak, że w momencie powoływania PSP działały już dwie organizacje związkowe, więc ustanowienie monopolu związkowego nie było możliwe – o czym mówił Sławomir Koniuszy reprezentujący NSZZ Policjantów.

“Pluralizm to wartość wynikająca z Konstytucji”

Proponowane w ramach prezydenckiego projektu zmiany zakładają pewne ograniczenia, co ma być “normalne”, jak mówi Mucha, w stosunku do formacji, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Nowością normatywną ma być stworzenie podstawy prawnej do zawierania przez związki zawodowe porozumień określających zasady współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych lub właściwym organem danej służby. Pozostałe zmiany, jak mówi Mucha, są “dostosowywujące”.

/…/

W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych działających w ramach Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. W opinii Rafała Jankowskiego, prezydencki projekt dotyczący pluralizmu związkowego stanowi dla funkcjonariuszy pewne zaskoczenie, gdyż “dotychczas nie wykazał się większym zainteresowaniem formacjami”. Jak twierdzi przewodniczący, związki próbowały podejmować dialog z Andrzejem Dudą, przykładowo podczas jesiennych protestów. Prezydent RP nie zdecydował się jednak wtedy na wystosowanie odpowiedzi na kierowane do niego przez związkowców pisma. Co więcej, Jankowski zaznacza, że protest udało się zakończyć dzięki “dobrej woli Joachima Brudzińskiego”, czyli ówczesnego szefa MSWiA, i jest to “najważniejsze porozumienie w 30-letniej historii związków”.

Więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/zwiazki-solidarnie-przeciwko-pluralizmowi-ale-komisja-za?fbclid=IwAR3gupQY1G_2qmwkjQDMWGxl1N0UbEBXLjRk5osxC9B4gporqPufUMUc-Vc#.XS4CUGz8k3c.facebook

Transmisja: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=EDE3500BFDA093BBC125843300450751&fbclid=IwAR1nf-jh2gY7_8U_Rn-FObR3xJPQ-7gc2OkPygkugaJPJJ1rBQmWyMVcULY#

Foto: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *