Minister Mariusz Błaszczak: MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Nawiązując do dzisiejszego artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. – Bardzo stanowczo i jednoznacznie dementuję – nie prowadzimy takich prac i nie planujemy, żeby takie prace były prowadzone. MSWiA nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – podkreślił szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił również uwagę, że MSWiA przygotowało ustawę dotyczącą obniżenia emerytur esbeckich. – Wprowadzenie tej ustawy pozwoli na oszczędności w budżecie państwa – chodzi o kwotę powyżej 100 mln zł rocznie – powiedział minister.

źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15138,Minister-Mariusz-Blaszczak-MSWiA-nie-planuje-zmian-w-systemie-emerytalnym-sluzb-.html

Pismo Przewodniczącego ZG NSZZP do ZZ Służb Mundurowych

Publikujemy pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zawierające zaproszenie do udziału w pracach Federacji Służb Mundurowych i Publicznych dla związków zawodowych działających w poszczególnych służbach mundurowych.

Pismo skierowane do ZG NSZZ FSG, ZK ZZS „Florian”, ZG NSZZ Pracowników Pożanictwa, ZG NSZZ FiPW

Poniżej treść pisma:

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.06.2016 r. adresowanego do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, przypominam, że w początkowych pracach nad utworzeniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Podjęcie tych prac wynikało z przeświadczenia o konieczności sformalizowania, a także wychodzącego naprzeciw aktualnym wyzwaniom rozszerzenia formuły, realizowanej wcześniej w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Organizacje, których jesteście przewodniczącymi, wiedząc 0 działaniach prowadzonych w kierunku powołania Federacji Służb Mundurowych i Publicznych, wycofały się z nich. wybierając inny sposób funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pomimo to zarejestrowana w sądzie Federacja Służb Mundurowych i Publicznych, której kongres odbył się 9 czerwca 2016 roku pozostaje organizacją otwartą i zaprasza do udziału w niej także NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZZS Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa i NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W każdej chwili możecie przystąpić do FSMiP i będziecie w niej mile widziani.

Czytaj dalej Pismo Przewodniczącego ZG NSZZP do ZZ Służb Mundurowych

Związki Zawodowe Policjantów utworzyły Federację Służb Mundurowych i Publicznych a my dalej tkwimy w Forum Związków Zawodowych, w jakim celu?

Dnia 16 maja 2016r. w m. Piwniczna odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, na którym pod głosowanie przedstawiono szereg uchwał i wniosków. Najbardziej kontrowersyjnym tematem była uchwała Forum Związków Zawodowych (FZZ), do którego przynależy NSZZ FSG, zobowiązująca wszystkie organizacje należące do FZZ do wpłacenia dodatkowo podwójnej składki.

Należy zauważyć, że NSZZ FSG rocznie odprowadza na rzecz FZZ ponad 15 tys zł. Uchwała FZZ zobowiązująca NSZZ FSG do wpłacenia dwóch dodatkowych składek, w łącznej wysokości około 2800 zł, została podpisana przez Przewodniczącą FZZ oraz Wiceprzewodniczącego FZZ kol. Mariusza Tyla, który na co dzień przewodniczy NSZZ FSG.

Kol. Mariusz Tyl wyjaśniał podczas obrad Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, że był przeciw uchwale podjętej przez FZZ, natomiast podczas posiedzenia Zarządu Głównego głosował za dodatkowym obciążeniem podwójną składką NSZZ FSG.

Temat i sytuacja jest trudna do oceny także dla innych członków Zarządu Głównego NSZZ FSG, bowiem prowadzona dyskusja spowodowała, że złożono nawet wniosek o wystąpieniu z FZZ, głównie z uwagi na fakt, że FZZ nie wspierało w sposób należyty dotychczasowych działań NSZZ FSG. Wniosek ten został odrzucony 1 głosem i w dalszej konsekwencji Zarząd Główny w drodze uchwały postanowił jednak wpłacić dwie dodatkowe składki.

Czytaj dalej Związki Zawodowe Policjantów utworzyły Federację Służb Mundurowych i Publicznych a my dalej tkwimy w Forum Związków Zawodowych, w jakim celu?

Promocyjne warunki kredytów hipotecznych: MDM oraz rynku wtórnego – oferta ważna do 30 czerwca 2016 !

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa, że promocyjne warunki kredytu z dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” będą obowiązywały jeszcze przez miesiąc czyli do 30 czerwca 2016r.
Przypominam, że ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych” spowodowało, że od marca kredytobiorcy nie mogą wnioskować o dofinansowanie, które byłoby wypłacone jeszcze w tym roku. Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego, już za kilka miesięcy banki przestaną przyjmować wnioski o kredyty z dopłatą zaplanowaną na przyszły rok czyli 2017.
Zatem jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem mieszkania w programie „Mieszkanie dla młodych” to jest to ostatni moment.

Do 30 czerwca mamy dla Państwa bardzo interesujące warunki cenowe kredytu MDM:
– marża 1,90%
– prowizja 1,99%
Wymagania konieczne do uzyskania powyższych warunków:

Czytaj dalej Promocyjne warunki kredytów hipotecznych: MDM oraz rynku wtórnego – oferta ważna do 30 czerwca 2016 !

Kredyt z dofinansowaniem w programie „Mieszkanie dla młodych” z wypłatą w 2017r. – OSTATNI MOMENT ! ! !

Szanowni Państwo,

Ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych” spowodowało, że od marca kredytobiorcy nie mogą wnioskować o dofinansowanie, które byłoby wypłacone jeszcze w tym roku. Według szacunków Banku Gospodarstwa Krajowego, już za kilka miesięcy banki przestaną przyjmować wnioski o kredyty z dopłatą zaplanowaną na przyszły rok czyli 2017.
Zgodnie z zapisami ustawy regulującej działanie programu, obsługujący go Bank Gospodarstwa Krajowego ma obowiązek ogłosić wstrzymanie przez banki przyjmowania kolejnych wniosków z wypłatą zaplanowaną na przyszły rok w momencie, w którym łączna kwota zarezerwowanych już w tym roku środków przekroczy 50 proc. zaplanowanego na kolejny rok limitu. Do końca kwietnia złożono w sumie 5 637 wniosków o wypłatę dofinansowania w 2017 r., wykorzystując w 21,48 proc. limit zaplanowany na 2017 r.
Zatem jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem mieszkania w programie „Mieszkanie dla młodych” to jest to ostatni moment.

Do końca maja mamy dla Państwa bardzo interesujące warunki cenowe kredytu MDM:
– marża 1,90%
– prowizja 1,99%

Wymagania konieczne do uzyskania powyższych warunków:

Czytaj dalej Kredyt z dofinansowaniem w programie „Mieszkanie dla młodych” z wypłatą w 2017r. – OSTATNI MOMENT ! ! !

10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej w Otwocku odbyła się Gala z okazji 10 rocznicy powstania Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim OSG.   

Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą w intencji związkowców z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG działającego w Nadwiślańskim OSG, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku przez ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępę Dziekana SG, któremu towarzyszył ks. ppłk SG Ryszard Preuss Kapelan Nadwiślańskiego OSG.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG Robert Lis w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom wspierającym Zarząd Oddziałowy, przede wszystkim podziękował byłym przewodniczącym i emerytom związkowym, którzy tworzyli historię i tradycję naszej organizacji, prowadzili nas do sukcesów i kreowali pozytywny wizerunek związku. Podziękował również przedstawicielom związków zawodowych z zaprzyjaźnionych służb mundurowych za prowadzenie wspólnych akcji na rzecz polepszenia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej 10 lat Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG

Rozporządzenia dot. podwyżek funkcjonariuszy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które zapewnią funkcjonariuszom Policji,Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !

Szanowni Państwo,

 

Oferta kredytu gotówkowego, którą mam przyjemność Państwu zaprezentować nie posiada terminu ważności.

Bank jednak zastrzegł sobie prawo do wycofania jej w każdym czasie.

Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel – również na spłatę zobowiązań w innych bankach. Proszę zwrócić uwagę na zamieszczone poniżej symulacje oraz Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).

Warunki cenowe:

Czytaj dalej Kredyt gotówkowy z RRSO poniżej 9% – oferta limitowana !