Propozycje Ministra przesłane do konsultacji ze Związkami Zawodowymi Służb Mundurowych

W dniu 21 września 2018 roku na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania w gmachu MSWiA Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Tematem spotkania była oferta porozumienia, jaką minister przedstawił w odpowiedzi na postulaty protestujących służb.

Komunikat ZG NSZZP: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/Informacja_spotkanie_MSWiA_21_09_2018.pdf

 

 

Jak zachować się 2 października będąc mundurowym

Święto Anioła Stróża przypada 2 października. Więc pewnie już zastanawiasz się jak ten dzień przeżyć, bo prawdopodobnie Twój osobisty dostanie wolne w tym dniu od wykonywania swoich obowiązków aby móc świętować. Prezentujemy więc plan jak tego dnia zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także stabilną przyszłość:

1. Należy przybyć o 12:00 na Plac Zamkowy w Warszawie.

2. Przejść Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki – tu złożymy w Twoim imieniu petycje oraz wygłosimy kilka prawd z życia mundurowych.

3. Następnie dziarskim krokiem i zorganizowaną grupą przejść Traktem Królewskim, ul. Nowy Świat, Placem Trzech Krzyży oraz Alejami Ujazdowskimi na Plac na Rozdrożu.

4. Tam poczekać cierpliwe, a o 13:30 rozpocznie się dialog uliczny ze stroną rządową. W pomieszczeniach ministerstwa prawdopodobnie przez kiepską akustykę nie docierają postulaty wraz z uzasadnieniem do zatroskanych bezpieczeństwem polityków.

5. Około 15:30 zakończymy wysyłanie sygnałów dźwiękowych mających na celu pobudzenie koncentracji myśli nad problemami służb mundurowych.

6. Pamiętaj w tym dniu Twój Anioł Stróż ma wolne, więc zadbaj szczególnie sam o bezpieczny powrót do domu. Osoby nie związane ze służbami porządkowymi, a chcącymi poznać pomocników ich Anioła Stróża również zapraszamy do spędzenia tego dnia zgodnie z przedstawionym planem.

Trzymamy linię !!!

Grafika: Pixabay

Źródło: http://zonadwislanski.pl/jak-zachowac-sie-2-pazdziernika-bedac-mundurowym/

 

Czy MSWiA przedstawi w piątek, 21 września propozycję porozumienia???

Jak nas poinformowano, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza przedstawić Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych propozycję zawarcia porozumienia. Propozycja ma być przedstawiona w nadchodzący piątek – 21 września 2018 r.

O szczegółach propozycji i o dalszych decyzjach Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformujemy wszystkich funkcjonariuszy niezwłocznie po analizie przedstawionej oferty. Czekamy do piątku. Protest trwa.

Komitet Protestacyjny

Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

**********

Szanowny Pan
Rafał Jankowski

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W imieniu Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie z Panem Ministrem oraz z przedstawicielami MSWiA. Spotkanie odbędzie się w piątek (21 września 2018 r.), o godzinie 10:00, w Sali Kolegialnej nr 324 w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Z poważaniem,

Edward Zaremba
Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
do spraw współpracy ze związkami zawodowymi

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-chwili-mswia-przedstawi-w-piatek-21-wrzesnia-propozycje-porozumienia/

 

Odbyła się konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jest zapowiedź potężnej manifestacji w Warszawie 02 października 2018 roku!!!

W Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbył się zapowiadany „Briefing prasowy”.  Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawił szczegóły planowanej manifestacji, która odbędzie się 2 października 2018′. Briefing był transmitowany na żywo na Facebooku

W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekazali informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

Konferencję prowadził Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski. Głos zabierali liderzy poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji. Po otwarciu konferencji dokonanym przez Rafała Jankowskiego, który scharakteryzował i omówił szczegóły działań protestacyjnych prowadzonych przez NSZZ Policjantów, głos zabrał Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Po nim krótko o roli pracowników Państwowej Straży Pożarnej wypowiedział się Krzysztof Hetman, przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Dłużej wypowiadał się Czesław Tuła, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – przybliżając zebranym akcję protestacyjną prowadzoną przez Służbę Więzienną.

Na zakończenie konferencji ponownie głos zabrał Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który podsumował szczegóły i zachęcił wszystkich do udziału w Manifestacji Służb Mundurowych w dniu 2 października 2018′.

(jp)

Konferencja: https://web.facebook.com/Zarz%C4%85d-G%C5%82%C3%B3wny-NSZZ-Policjant%C3%B3w-285054648594121/?_rdc=1&_rdr

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/

Foto: NSZZP

Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną!

Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną! Niezależnie od tego, z którą stroną sceny politycznej próbuje się nas łączyć, związki zawodowe służb mundurowych stanowią jedność. To my reprezentujemy interesy wszystkich funkcjonariuszy formacji mundurowych.
Nic nas nie powinno podzielić.
Nie dajmy się po raz kolejny ograć.
Gratuluję decyzji. Trzymajmy wspólnie linię.

Rafał Jankowski

Przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych

Uchwała Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w załączniku:

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str1.png

http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str2.png

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/mazowiecka-sekcja-pozarnictwa-nszz-solidarnosc-rozpoczyna-akcje-protestacyjna/

 

Komunikat Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG!!!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 5 września 2018 roku obradujący Komitet protestacyjny NSZZ FSG podjął decyzję o rekomendowaniu zarządowi głównemu NSZZ FSG podjęcia w trybie pilnym uchwały o wystąpieniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej z żądaniami tożsamymi
z postulatami przedstawionymi Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tym samym zostanie rozpoczęta procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Powyższa decyzja jest skutkiem braku podpisania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację w dniu 12 marca 2018 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że Komitet po przeprowadzeniu analizy prawnej, mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa prawnego Związkowi oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, stwierdził, że przed wszczęciem akcji protestacyjnej w przejściach granicznychkonieczne jest formalne wszczęcie sporu zbiorowego przez Związek.

Powołani przez Komitet protestacyjny koordynatorzy opracowali szczegółowy zakres działań i wytycznych, które realizować będą funkcjonariusze. Nasze działania będą prowadzone we wszystkich przejściach granicznych tj. drogowych, lotniczych, kolejowych i morskich. Termin ich wprowadzenia zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu procedury prawnej.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG

Przewodniczący Zarządu

Głównego NSZZ FSG
Marcin Kolasa

 

Źródło: https://nszzfsg.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-nszz-fsg/

 

Grafika: NSZZ FSG

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2018 r.

Publikujemy Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 5 września 2018 r.

Warszawa,  5 września 2018 r.

F-13/K/2018

KOMUNIKAT

KOMITETU PROTESTACYJNEGO 
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH

W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA, Komitet Protestacyjny FZZSM podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 2 października w Warszawie wspólnej manifestacji służb mundurowych.
O szczegółach poinformujemy na briefingu prasowym w dniu 12 września br., który odbędzie się o godzinie 9:00 w Centrum Prasowym Foksal, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
W trakcie briefingu przedstawiciele Związków Zawodowych przekażą również informacje o działaniach podjętych w ramach akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji.

w imieniu Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZSM

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych

/-/ Rafał JANKOWSKI

Komunikat:

Źródło:  http://nszzp.pl/komunikaty/komunikat-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-5-wrzesnia-2018-r/

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu

O godzinie 11.30 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Porządek obrad obejmie m. in. spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji i przygotowanie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu do ewentualnej manifestacji służb mundurowych w Warszawie w związku z brakiem realizacji postulatów ZG NSZZP, dot. poprawy bytu policjantów.

Źródło: http://nszzp.radom.pl/posiedzenie-zarzadu-wojewodzkiego-5/

 

Służba Więzienna zastrajkuje po włosku !!!

W więziennictwie brakuje 830 funkcjonariuszy, 125 pracowników cywilnych i 11 pracowników pedagogicznych – informuje Gazeta Prawna w dzisiejszym wydaniu.
Funkcjonariusze stracili cierpliwość, czekając na rozwiązanie ich problemów. Chodzi m.in. o niskie płace i rosnącą liczbę nadgodzin. Zaostrzą protest we wrześniu
We wtorek przedstawiciele związku zawodowego Służby Więziennej (SW) złożyli w kancelarii premiera petycję skierowaną do Mateusza Morawieckiego. Domagają się pełnopłatnego chorobowego do 30 dni, podwyżki o 650 zł brutto dla funkcjonariuszy, umożliwienia przejścia na emeryturę każdemu po 25 latach służby bez kryterium wieku. Chcą także zapłaty za nadgodziny.

Średnie uposażenie funkcjonariuszy to 3669 zł na rękę (dane na 1 sierpnia br.), jednak początkujący strażnik otrzymuje netto ok. 2200 zł. A musi być gotowy do pracy z bronią, na zmiany, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. W przygotowaniu jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które ma podnieść płace, z wyrównaniem od 1 maja 2018 r. Wszyscy strażnicy mają otrzymać 48 zł brutto podwyżki, a funkcjonariusze, którzy odbyli szkolenia zawodowe i zdali egzamin na pierwszy stopień oficerski, do 600 zł brutto, na stopień chorążego do 500 zł brutto oraz stopień podoficerski do 400 zł brutto. „Do” oznacza, że nie wszyscy dostaną takie kwoty, ponieważ płace w więziennictwie są wyliczane w bardzo skomplikowany sposób i zależą od wielu czynników.

Więcej: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/sluzba-wiezienna-zastrajkuje-po-wlosku/

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55613,29-sierpnia-2018/65373,Dziennik-Gazeta-Prawna/671107,Sluzba-Wiezienna-zastrajkuje-po-wlosku.html

Foto: Marek Osiejewski

Fiasko! Premier nie spotkał się z protestującymi mundurowymi.”Decyzje rządu wypychają nas na ulice”

Jesteśmy zdziwieni i poirytowani, że premier nie chciał się z nami spotkać. Czujemy się „olani”. Zwłaszcza, że łatwiej byłoby mu porozmawiać z 10 przedstawicielami największych central związkowych niż z 10 tysiącami funkcjonariuszy, którzy mogą pojawić się na demonstracji, jaką w tej sytuacji wkrótce zorganizujemy – mówi Onetowi Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów i przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Premier nie spotkał się osobiście ze związkowcami. Pracownik jego kancelarii zaproponował mundurowym rozmowę z wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim.
Związkowcy nie zgodzili się, tłumacząc, że kilkumiesięczne negocjacje z ministerstwem nie przyniosły do tej pory żadnego rezultatu
Mundurowi tłumaczą, że poczuli się „olani”. Dlatego zapowiadają, że prawdopodobnie we wrześniu zorganizują wielką demonstrację w Warszawie.
Chcieliśmy na spokojnie dojść do porozumienia, jednak decyzje rządu wypychają nas na ulice – podkreślają funkcjonariusze
Przedstawiciele związkowców z policji, straży pożarnej i granicznej oraz służby celnej i więziennej, którzy od kilku tygodni prowadzą protest, zgodnie z zapowiedziami pojawili się dziś o godz. 14 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich w Warszawie. Zapowiedzieli, że będą rozmawiać tylko z premierem Mateuszem Morawieckim.

Związkowcy: czujemy się „olani”

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/premier-nie-spotkal-sie-z-protestujacymi-mundurowymi-decyzje-rzadu-wypychaja-nas-na-ulice/

Źródło; https://warszawa.onet.pl/warszawa-premier-nie-spotkal-sie-z-mundurowymi-bedzie-demonstracja/bt6ps4q

Fot. Marek Osiejewski

Pismo FZZ SM do Ministra: FZZSM-II-12-18